Nieuws

Ambities op ICT-ondersteuning en informatievoorziening binnen de gehandicaptenzorg

15 mei 2018

Op dinsdag 12 juni organiseert de VGN van 16:30 tot 20 uur bij Molen de Ster in Utrecht een ledenbijeenkomst over de ambities op ICT-ondersteuning en informatievoorziening binnen de gehandicaptenzorg. Wij horen graag of u aanwezig kunt zijn. Aanmelden kan via onderstaand aanmeldingsformulier.

Deze bijeenkomst is met name bedoeld voor bestuurders en adviseurs op het gebied van ICT en informatievoorziening.

Het toenemende belang van goed georganiseerde informatievoorziening, privacy en gegevensbeveiliging in de zorg blijkt onder meer uit actuele privacywetgeving (zoals de AVG) en een recent rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ i.o.) over e-health bij zorgaanbieders.

Kees van der Burg (DG langdurige zorg bij het Ministerie van VWS, lid Informatieberaad Zorg) en Erik Kuik (lid VGN bestuur, lid Informatieberaad Zorg en RvB zorggroep Alliade) praten u dan bij over de i-ambities voor de langdurige zorg. Ook wordt een beeld geschetst van de stand van zaken rond ICT-ondersteuning medicatieveiligheid en gegevensoverdracht, op basis van een verkenning die de VGN uitvoert in het eerste halfjaar van 2018.

Hierna volgt nog een korte sessie waarin we u enkele voorbeelden geven van mogelijkheden om ICT-inzet te versnellen.

Wij horen graag of u aanwezig kunt zijn. Aanmelden kan via onderstaand inschrijfformulier.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: