Nieuws

Ambities van ‘Wij willen gezien worden’ en VGN tonen veel overeenkomsten

29 augustus 2019

De initiatiefnemers van ‘Wij willen gezien worden’ hebben tijdens een informeel overleg de VGN een toelichting gegeven op het doel van hun actie. De VGN maakte van die gelegenheid gebruik door haar sympathie voor de actie uit te spreken en er is verkend in hoeverre de agenda’s van beide partijen overstemmen.

wijwillengezienworden

Naar verwachting bieden de actievoerders eind oktober in Den Haag een petitie aan. Die is inmiddels door ruim  50.000 zorgprofessionals, cliënten en hun verwanten ondertekend. ‘Wij willen gezien worden’ vraagt in een manifest samengevat aandacht voor een beter loon in de sector, verlaging van werkdruk, terugdringing van verzuim en vermindering van administratieve taken. Het initiatief van de actie is genomen door vertegenwoordigers van de ondernemingsraden van Dichterbij en Daelzicht.

Opbouwend

Tijdens de nadere kennismaking bleek bereidheid om elkaar te steunen. Zo heeft de VGN laten weten zich sterk te maken om het belangrijkste doel van de actie – alle betrokken partijen aan tafel om te praten over oplossingen – te verwezenlijken.

De toon en inhoud van de actie zijn opbouwend, merkte de VGN-delegatie tijdens de ontmoeting. “Wij zijn bovenal sterk voor het behoud van de prachtige zorg die de sector levert,” liet één van de actievoerders weten. “We zijn niet zelfingenomen, hebben niet de allesomvattende oplossing paraat, maar willen wel concreter en krachtiger werk maken van de thema’s die wij benoemen. We vragen ook niet uitsluitend om geld en leggen nergens een schuldvraag neer. We willen wel aandacht voor de beweging die we op gang hebben gebracht en pleiten voor een integrale aanpak.”

De VGN greep het gesprek aan om toe te lichten hoe zij zich sterk maakt voor verbetering van arbeidsverhoudingen en welke oplossingsrichtingen er door de branche zijn gekozen om de arbeidsmarktproblematiek het hoofd te bieden. Er is afgesproken om nauw contact te houden en gebruik te maken van elkaars ervaringen en communicatiekanalen.

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven

Deze pagina is een onderdeel van: