Anders kijken naar jezelf en naar de cliënt tijdens RegioSessies

Het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE), een handvol praktijkcases en 140 enthousiaste zorgprofessionals waren de ingrediënten voor drie RegioSessies op 13, 15 en 22 mei. De sessies gingen in op omgaan met agressie van cliënten in de langdurige zorg. Want hoe zorg je voor een goede kwaliteit van leven voor de cliënt zonder als medewerker risico te lopen? Het uitgangspunt: kijken naar de ander, kijken naar jezelf en daarna anders kijken naar jezelf en de ander.

Kijken naar de ander
Teamleider Minie de Vries en ervaringsdeskundige Janneke leggen uit waarom kijken naar de ander belangrijk is. “Waar gaat agressie om? We hebben het altijd over beschermen, de ander is een bedreiging. Maar het gaat ook over actie en reactie, het gevoel er te mogen zijn. Daar hebben we het te weinig over.” Minie en Janneke benadrukken dat het verliezen van het contact met cliënten funest is. “De oorzaken? Onbegrip, het niet herkennen van een eerste reactie of je afsluiten. Weet je bijvoorbeeld wat jouw eerste reactie is op agressief gedrag?”

Kijken naar jezelf
Het CCE geeft advies aan zorgverleners over mensen met probleemgedrag die langdurige complexe zorg nodig hebben en in een uitzichtloze situatie terecht dreigen te komen. Het CCE kijkt daarbij altijd naar de hele context, niet alleen naar de cliënt. Zo ook bij Lunet zorg. De instelling schakelde het CCE in voor een frisse blik op de vastgelopen situatie van een individuele cliënt met ernstig probleemgedrag.

René van Dooren, begeleider bij Lunet zorg: “Eerlijk gezegd twijfelden we vooraf. Er moest iets gebeuren, maar we wisten niet zeker of het CCE dat kon brengen. De lijn die het CCE schetste stond haaks op wat wij altijd dachten. Wíj moesten veranderen, niet de cliënt. Hij zal altijd dit gedrag blijven vertonen, hoe wij ermee omgaan maakt het verschil. Uiteindelijk bleek het CCE de partij die we nodig hadden. Ze keken blanco en inspireerden en motiveerden ons, de begeleiders. We zetten niet meer het probleemgedrag centraal, maar de begeleidingsstijl.”

Anders kijken naar jezelf en de ander
De deelnemers aan de RegioSessies brengen ook eigen cases in die samen met collega-zorgmedewerkers en coördinatoren van het CCE worden besproken. Samen proberen ze case én context helder te krijgen. De sessies waren leerzaam, de aanwezige zorgprofessionals nemen een aantal praktische tips en ideeën mee naar de eigen organisatie. ‘Wie is de cliënt en wat vraagt hij?’ Dat is een vraag die meer medewerkers willen gaan beantwoorden. Ingur: “Er zijn vaak alternatieven, je moet ze alleen bespreekbaar kunnen en durven maken in de organisatie. En dat begint bij jou en je team.” Collega Hildeke de Boer vult aan: “Er zijn tijdens de RegioSessies heel lastige situaties op tafel gelegd, dat moet in de praktijk ook kunnen. Maar dat kan alleen als er vertrouwen en openheid binnen het team is.”

RegioSessie bijwonen?
Kom ook naar de volgende RegioSessie met het thema ‘Over de grens’! Kijk op www.duidelijkoveragressie.nl/bijeenkomsten voor een RegioSessie bij jou in de buurt.

Actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’
De RegioSessies zijn een onderdeel van de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’ van sociale partners uit de zorg en jeugdzorg in het kader van actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’. Initiatiefnemers zijn Abvakabo FNV, Actiz, BTN, CNV Publieke Zaak, FBZ, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, NFU, NU’91, NVZ en VGN, met ondersteuning van het ministerie van VWS.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Dianne van der Veen
Telefoonnummer
06-41284280