Nieuws

Arbeidsmarkt vraagt om nieuwe oplossingen

10 februari 2020

Op 13 februari wordt er in de Tweede Kamer gesproken over de arbeidsmarkttekorten in de zorgsector. Er wordt hard gewerkt om de arbeidsmarktproblemen te verkleinen. Er werken nu meer zorgprofessionals in de gehandicaptenzorg dan ooit en hun aantal stijgt nog steeds. Samen met VWS en de beroepsverenigingen werkt de VGN aan het behoud van medewerkers en het aantrekkelijk werkgeverschap. Medewerkers worden direct bij deze initiatieven betrokken. Maar ook het recht om op een vrije dag onbereikbaar te zijn draagt bij en een betere werk-privé balans. Maar er is meer nodig om de arbeidsmarktproblemen op te lossen.

kerndocumentenenhandreikingen

Daarom heeft de VGN bij de Tweede Kamer o.a. aandacht gevraagd voor arbeidsbesparende innovaties. Dit gaat verder dan het inzetten van (nieuwe) technologie, waar nu vaak de nadruk op ligt. In de VG-Hackaton 2020 “tijd voor de zorg” werken gehandicaptenzorgorganisaties aan nieuwe oplossingen om de werkdruk en arbeidsmarkttekorten te verminderen. De VGN heeft aan de Tweede Kamer gevraagd om geld beschikbaar te stellen om de prijswinnende ideeën in praktijk te brengen.

De arbeidsmarkttekorten in de gehandicaptenzorg concentreert zich rond cliënten met een intensieve zorgvraag. Deze schaarste aan specialiseerde zorgprofessionals vraagt juist om samenwerking om de beschikbare capaciteit zo effectief mogelijk in te zeggen. Daarvoor moet het eenvoudiger worden om personeel branche-overstijgend tijdelijk uit te lenen en/of combinatie banen te creëren. Door belemmerende en onduidelijke regelgeving komen dit soort experimenten moeilijk tot stand. Daarom heeft de VGN de Kamer verzocht om samenwerkende zorgorganisaties vrij te stellen van de btw-heffing op het onderling tijdelijk uitlenen van medewerkers.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: