Nieuws

Asscher en Van Rijn wijzigen ontslagbeleid zorg

06 oktober 2014

Het UWV mag ontslagaanvragen van zorgaanbieders al in behandeling nemen, voordat de gemeenteraad een definitief oordeel heeft geveld. Wel zal het UWV pas een definitief besluit nemen als de aanbestedingprocedure helemaal is afgerond. Dit is één van de wijzigingen van het ontslagbeleid die minister Asscher van SZW en Staatsecretaris Van Rijn van VWS op 3 oktober 2014 hebben ingevoerd. De ministeries komen hiermee tegemoet aan de knelpunten rond het ontslagbeleid waar de VGN en Actiz meermalen aandacht voor hebben gevraagd.  

De VGN heeft steeds gevraagd om een hanteerbare toepassing van de beleidsregels rond ontslagaanvragen in deze tijd met grote veranderingen in de zorg. Met deze wijziging is het nu mogelijk om na een verloren aanbestedingsprocedure zorgvuldig afscheid te nemen van boventallig personeel. Deze lijn geldt ook als er bij een aanbestedingsprocedure sprake is van werkvermindering. 

Versoepeling afspiegelingsbeginsel

Daarnaast wordt ook het afspiegelingsbeginsel verruimd. Op grond van dit beginsel moeten instellingen bepalen welke werknemers bij het vervallen van uitwisselbare functies het eerst ontslagen worden. Ook deze regel bleek in de praktijk lastig uitvoerbaar te zijn. Instellingen nemen immers tegelijkertijd deel aan aanbestedingsprocedures in meerdere gemeente  en regio’s. Met de ontslagvergunning zou dan gewacht moeten worden tot alle aanbestedingsprocedures waren afgerond.  Bovendien leidt dit tot gedwongen herplaatsing van medewerkers bij een andere locatie. Gevolgen  zijn onacceptabele reistijden voor werknemers en het (onnodige) verlies van de vaste  begeleider van de cliënt tot gevolg. In de nieuwe situatie wordt bij het afspiegelingsbeginsel  uitgegaan van de gemeente waar de werkzaamheden komen te vervallen.

Advies

Deze wijzigingen in het ontslagbeleid worden verwerkt in een nieuwe richtlijn voor het UWV. Deze uitgangspunten zijn echter ook op de lopende aanvragen van toepassing. Indien u een ontslagaanvraag heeft ingediend, of dit binnenkort gaat doen, adviseren wij u om het UWV te bespreken op welke wijze deze nieuwe richtlijnen worden toegepast.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: