Nieuws

Ontslagbeleid UWV contraproductief

05 augustus 2014

Op 4 juli werd bekend dat het UWV de collectieve ontslagaanvraag van Alliade heeft afgewezen, omdat deze ‘prematuur’ zou zijn. Dit beleid van het UWV is onderdeel van het recente actieplan (bijlage) van de ministeries van VWS en SZW. Het UWV verleent alleen een ontslagvergunning als honderd procent zeker is dat er structureel banen verdwijnen als een zorginstelling de aanbesteding verliest. De VGN heeft bij staatssecretaris Van Rijn en minister Asscher meerdere keren aangegeven dat het mogelijk moet zijn om tijdig van boventallige medewerkers afscheid te kunnen nemen. Hoe vervelelend dat ook is.

Als zorginstellingen nu geen medewerkers mogen ontslaan, ook al is duidelijk dat het aantal medewerkers naar beneden moet worden bijgesteld, leidt dat tot zeer hoge kosten. Ontslagprocedures duren minimaal zes maanden, waardoor het risico groot is dat instellingen straks personeel moeten betalen, terwijl daar per 2015 geen werk meer voor is. Dit zet op termijn zelfs het voorbestaan van de hele instelling onder druk en daarmee de continuïteit van zorg voor cliënten. De VGN blijft er bij Van Rijn en Asscher op aandringen dat het UWV ontslagaanvragen uit de zorg mag honoreren.