Nieuws

VGN vraagt om herziening ontslagbeleid

13 augustus 2014

Het ministerie van SZW heeft recent haar beleid rond collectieve ontslagen aangescherpt. Wanneer een zorgorganisatie tijdens een aanbestedingsprocedure een collectieve ontslagaanvraag indient, zal het UWV de aanvraag weigeren. Volgens SZW is er dan geen zekerheid dat er daadwerkelijk banen structureel verloren gaan. De ontslagaanvraag wordt pas in behandeling genomen nadat een aanbestedingsprocedure is afgerond en een contract is afgesloten. De VGN heeft samen met Actiz in een brief aan de ministeries SZW én VWS gevraagd om de stringentere toepassing van de richtlijnen terug te draaien.

Met de grote veranderingen in de zorg is zowel werkgever als werknemer gebaat bij een hanteerbare toepassing van de beleidsregels rond ontslagaanvragen. Het nieuwe ontslagbeleid hindert zorgaanbieders in hun mogelijkheden hun bedrijfsvoering onder controle te hebben met onduidelijkheid en onzekerheid tot gevolg.

Geen zachte landing

De VGN en ActiZ zijn van mening dat het mogelijk moet zijn en blijven dat het UWV ontslagvergunningen verstrekt aan zorgorganisaties, die deelnemen aan een aanbestedingsprocedure. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan een ontslagaanvraag voortvloeiend uit een reorganisatie van staf en/of ondersteunende diensten om kostenefficiënter en flexibeler te kunnen werken. Een dergelijke reorganisatie staat geheel los van de mogelijke uitkomst van één of meer aanbestedingsprocedures. Wel zal het structurele verlies aan arbeidsplaatsen altijd goed moeten worden onderbouwd.

Vooraf contact

Het UWV zal elke ontslagaanvraag apart beoordelen. Indien u overweegt om een aanvraag voor collectief ontslag in te dienen, adviseren wij u dringend om vooraf contact op te nemen met het UWV. De vraag of het UWV uw mening deelt dat er sprake is van een structureel verlies aan arbeidplaatsen staat hierbij centraal.

U vindt de brief van de VGN en ActiZ in de bijlage.

 

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn