Audit dagbestedingsprestaties kind gedrag (H818 en H822) door CCE

Met ingang van 1 januari 2013 is het voor zorgaanbieders met kinderdagcentra mogelijk om de prestaties VG kind gedrag H818 en H822 te leveren. Deze prestaties zijn bedoeld voor kinderen met (zeer ernstige) verstandelijke beperkingen en zwaarwegende gedragsproblematiek. Als gevolg van hun beperkingen kunnen zij niet deelnemen aan gewoon of speciaal onderwijs.

De levering dient gepaard te gaan met een positief advies van het CCE. Het CCE- advies kan worden verkregen na een audit die door hen wordt uitgevoerd.

De informatie over de audits kind-gedrag die het CCE uitvoert voor de extramurale prestaties H818 en H822 is inmiddels te vinden op de website van het CCE. Tevens kunnen zorgaanbieders via de website van het CCE door middel van een aanmeldingsformulier een aanvraag voor een audit indienen. Zoals eerder aangekondigd zal het CCE in november starten met de uitvoering van de audits.

Deze pagina is een onderdeel van