Nieuws

Werkwijze CCE advies prestaties VG Kind Gedrag (H818 & H822)

11 oktober 2013

Zoals bekend dient er voor de prestaties VG Kind gedrag (H818 en H822) een positief advies te zijn van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). Deze voorwaarde staat weliswaar in de prestatiebeschrijvingen in de beleidsregel, maar hoe dit advies tot stand komt c.q. uitgevoerd zal worden, was nog niet breed bekend. Inmiddels is niet alleen bekend dat dit door middel van toetsingen (audits) bij aanbieders gaat plaatvinden, maar is ook de procedure met betrekking tot de auditbezoeken voor de desbetreffende prestaties (H822 en H818) bekend.

In de bijlage vind u de volledige tekst. Gezien het belang van de lidinstellingen met KDC’s om zich voor te kunnen bereiden op de CCE-audits ontvangt u bijgaande informatie.

Het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) is bezig om alles in gereedheid te brengen om de auditbezoeken uit te kunnen gaan voeren. Op dit moment worden de auditors opgeleid en wordt een proefaudit gedaan. Daarnaast wordt de laatste hand gelegd aan het updaten van hun website om te communiceren en aanmeldingen mogelijk te maken et cetera.

In de bijlage vindt u de proceduretekst. Zoals bekend, gaat het CCE vanaf november auditen; zo snel als het mogelijk is om aan te melden, zal het CCE dit via zijn website communiceren en tegelijkertijd andere relevante informatie geven. Het CCE heeft ons gemeld het aanmeldingsformulier beknopt te houden.

Deze pagina is een onderdeel van: