Nieuws

AVG’s trekken de instelling uit

30 september 2014

Bijna vijftien jaar nadat het vak arts voor verstandelijk gehandicapten werd erkend, zijn in Nederland tweehonderd avg’s werkzaam. Hun kennis is beschikbaar via een dekkend netwerk van poliklinieken en wordt verder ontwikkeld binnen twee universitaire onderzoeksgroepen.

Dit positieve beeld schetste Frans Ewals op 29 september, tijdens het internationale congres dat werd georganiseerd bij zijn afscheid als hoofd van de avg-opleiding aan het Erasmus MC in Rotterdam. De avg heeft een duidelijke plaats gekregen in de Nederlandse gezondheidzorg en het onderzoek is internationaal verankerd.

Bewondering
Sprekers uit Engeland, Duitsland en de Verenigde Staten spraken tijdens het symposium hun bewondering uit voor wat in Nederland gebeurt. In Duitsland zijn bijvoorbeeld geen gespecialiseerde behandelklinieken en vindt geen onderzoek plaats, biechtte hoogleraar Peter Martin uit Duitsland op. In Engeland blijkt uit elkaar opeenvolgende schandalen dat er te weinig kennisuitwisseling plaatsvindt, vertelde Salim Razak uit Engeland. 

Transitie
In Nederland lijkt de komende transitie een flinke impuls te geven aan het vertrek van avg’s uit de instellingen naar poli’s die verbonden zijn aan ziekenhuizen. Ook zijn er inmiddels avg’s die ervoor kiezen zelfstandig te werken. Op verschillende locaties houden zij spreekuur en ondersteunen zij huisartsen. De workshops waar drie van hen zich presenteerden werd het drukst bezocht.

Innovatie
De echte vernieuwing van het vak in de toekomst lijkt echter op een ander vlak te liggen: de technologie. Hoogleraar Raoul Hennekam uit Amsterdam gaf een groot aantal voorbeelden van gevolgen van technisch innovatie voor de diagnose, de communicatie en de zorg. Het dna van iemand met een beperking is inmiddels in vijftien minuten te analyseren, wat het vaststellen van de diagnose vereenvoudigt. Informatie over zeldzame syndromen is veel eenvoudiger uit te wisselen. Medicatie kan met behulp van nanotechnologie veel gerichter worden toegediend. De mobiliteit van iemand met een beperking kan via een satelliet worden gemeten. 

Big Brother
Dat op deze manier ook big brother dichterbij lijkt te komen, bleek ook uit de presentatie van hoogleraar David O’Hara uit New York over de toepassing van de iPad. Na drie nachten slecht slapen, komt vanzelf je begeleider in beeld om te vragen hoe dat komt.

Eerste leerboek
Frans Ewals hief tot besluit het glas met de auteurs van het eerst leerboek voor avg’s, Medische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, dat ten doop werd gehouden. Hij wordt opgevolgd door Hanneke Veeren, avg bij Middin.

portretfoto van Johan de Koning
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan de Koning

Deze pagina is een onderdeel van: