Nieuws

Baan in Amsterdamse verpleeghuizen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

13 februari 2019

Staatssecretaris Tamara van Ark heeft op maandag 11 februari het startsein gegeven  voor een pilot waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk gaan bij verpleeghuizen in de regio Amsterdam. Het gaat om schoolverlaters uit het Praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs, mensen uit de arbeidsmatige dagbesteding, uitkeringsgerechtigden en statushouders. De deelnemende partijen hebben de ambitie uitgesproken om dit jaar 300 mensen een betaalde werkplek te bieden in de zorg.

Terugdringen personeelstekort
Het tekort aan personeel is voor de sector Zorg en Welzijn een van de grootste uitdagingen. De komende jaren zijn er duizenden extra medewerkers nodig. Aan de andere kant zijn er veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die een prima bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van de tekorten. Het gaat dan om basisfuncties in de zorg zoals huiskamerassistent, woonhulp en andere ondersteunende zorgfuncties.

Tijdens deze bijeenkomst gaf Staatsecretaris van Ark aan dat “als woonhulpen of team-assistenten eenvoudige taken uit handen nemen van zorgverleners, krijgen die meer tijd om zorg te verlenen. De nieuwe collega’s blijken in de praktijk vaak een echte aanwinst. Door als werkgever net op een andere manier naar werk in de zorg te kijken, wordt één en één drie”.

Leren in de praktijk
Zorgorganisaties die in de regio Amsterdam plekken zullen bieden, zijn onder meer Amstelring, Cordaan en Evean. Zij gaan de nieuwe werknemers, die vaak geen werkervaring hebben in de zorg, opleiden ‘on the job’. Eric Hisgen, bestuursvoorzitter van Amstelring: “Wat ik belangrijk vind is dat er op bestuurlijk niveau ruimte wordt gegeven voor dergelijke initiatieven, dat men durft te experimenteren. Daar komen de beste resultaten uit voort.

De pilot in Amsterdam is een resultaat van de intentieverklaring Werken in de zorg die in juli vorig jaar is getekend en waarbij naast de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport de volgende organisaties zijn betrokken: ActiZ, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), de Sectorraad Praktijkonderwijs, PO-Raad, het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs (Lecso), Divosa, UWV, het samenwerkingsverband van regionale werkgeversorganisaties RegioPlus en werknemersorganisatie CNV Zorg & Welzijn.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: