Mensen met beperking aan de slag in de zorg

Bij verpleeghuis ‘Het Gulden Huis’ is vandaag het startschot gegeven voor een brede samenwerking om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen in de zorg. Deze samenwerking kwam mede op initiatief van de VGN tot stand en zorgt ervoor dat het voor mensen met een beperking mogelijk wordt om een baan te krijgen in de gehandicapten- én ouderenzorg.

VGN-directeur Frank Bluiminck is trots op het behaalde resultaat: “Met deze samenwerking laten we zien dat het mogelijk is om mensen met een beperking aan het werk te helpen in de zorg. Ik ben er trots op dat dit initiatief in de gehandicaptenzorg is ontstaan en wordt verbreed naar andere branches. Nu is het nog uitzonderlijk, maar we hopen dat het steeds normaler wordt dat mensen met beperkingen ook leren en werken, dat ze je tegenkomt op school op of het werk”. 

Mede-ondertekenaars van de afspraken zijn de ministeries van SZW en VWS, ActiZ, de Sectorraad Praktijkonderwijs, PO-raad, Lecso, Divosa, UWV, het samenwerkingsverband van regionale werkgeversorganisaties RegioPlus en werknemersorganisatie CNV. Het convenant richt zich niet alleen op mensen met een beperking, maar ook op statushouders. Bij de ondertekening waren ook woonhulpen en stagiaires uit het praktijkonderwijs aanwezig. Ze gingen met de staatssecretaris Tamara van Ark (SZW)en de minister Hugo de Jonge (VWS) in gesprek en vertelden over hun ervaringen in het werken in de zorg. 

Woonhulp

Het tekort aan personeel is voor de sector Zorg en Welzijn een van de grootste uitdagingen. Tot eind 2022 zijn ongeveer 190.000 extra medewerkers nodig. Aan de andere kant zijn er mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die een prima bijdrage kunnen leveren aan de tekorten. Een mooi voorbeeld hiervan is het branchediploma woonhulp, een opleiding van bureau Calibris Advies gemaakt in opdracht van de VGN. Mensen met een beperking worden op hun eigen niveau, stapje voor stapje, in de praktijk opgeleid voor het werken in de zorg. Personeel werkzaam op hogere zorgniveaus worden hierdoor ontlast, terwijl er tegelijkertijd meer aandacht kan worden geven aan de cliënten. 

Doorlopend traject

De VGN is ervan overtuigd dat als jongeren met een beperking meer tijd krijgen om zich te ontwikkelen, velen (deels) in hun eigen inkomen kunnen voorzien. Zo’n 7.500 thuiszittende mensen met een beperking krijgen nu meer kansen. Het streven is een doorlopend traject van voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs (VSO/PrO), dagbesteding via praktijkverklaringen en/of branchediploma en beschutte werkplekken naar een betaalde baan. Dit kan leiden tot een betaalde baan met ondersteuning op maat, afspraken over verdere ontwikkeltrajecten en de mogelijkheid om even een stapje terug te zetten.  Wat gaan de initiatiefnemers doen?

1. De opstellers brengen via hun eigen communicatiekanalen de mogelijkheden van instroom van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn onder de aandacht van hun achterban.

2. We zoeken verbinding met de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT), om de kansen zichtbaar te maken van instroom van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Gemeenten en UWV sluiten daarop aan en ondersteunen de plaatsing op maat met re-integratie instrumenten en subsidies.

3. We verzamelen goede voorbeelden en verspreiden die, zodat alle regio’s hiermee hun voordeel kunnen doen. SZW en VWS faciliteren dit.

4. Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en mbo-entree hebben zicht op de verwachte uitstroom van leerlingen met ambitie en kwaliteiten om in de zorg aan de slag te gaan. Het project Ingeschakeld helpt om de verbinding te leggen tussen scholen en zorginstellingen.

5. We maken voor werkgevers toegankelijk en transparant welke instrumenten en subsidies er zijn om de plaatsing te ondersteunen en werkgevers te ontzorgen (zoals loonkostensubsidies, loonkostenvoordelen, jobcoaching). SZW zorgt voor een subsidiekaart.

6. Werkgevers stimuleren de doorontwikkeling van de medewerkers op de werkvloer en zetten daarvoor beschikbare middelen in.

7. In 6 regio’s gaan we starten met ‘bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie’. Via deze methodiek onderzoekt UWV binnen een zorginstelling welke taken en functies er te onderscheiden zijn voor mensen die aangewezen zijn op aangepast werk. Inzichten worden landelijk verspreid.

8. Er is een werkgroep samengesteld onder begeleiding van de projectleider Ingeschakeld voor de concrete uitwerking van de instroom van leerlingen uit het pro en vso in Zorg en Welzijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ervaringen die onder meer Calibris Advies en de Academie voor zelfstandigheid in een aantal regio’s hebben opgedaan. Uitgangspunt is om de werkwijzen en inzichten van deze zgn. voorloperregio’s op korte termijn te verzamelen zodat deze vervolgens landelijk verspreid kunnen worden via de infrastructuur van RegioPlus en de aangesloten onderwijskoepels vso en pro.

In de bijlage vindt u de intentieverklaring Werken in Zorg en Welzijn. Beter benutten van talenten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Hebt u, als zorgaanbieder, behoefte aan meer informatie over de opleiding tot Woonhulp? Meld u zich dan bij het secretariaat van de secretariaat@vgn.nl o.v.v. Woonhulp. 

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Dianne van der Veen
Telefoonnummer
06-41284280