Nieuws

Beëindiging aanbestedingstrajecten Verdiepingsdiagnostiek en Volledig Pakket Thuis in de forensische zorg

31 maart 2020

In verband met de situatie rond het coronavirus heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van Justitie en Veiligheid besloten de voorbereiding voor de aanbestedingstrajecten voor de nieuwe forensische producten Verdiepingsdiagnostiek (VD) en Volledig Pakket Thuis (VPT) in de huidige vorm te beëindigen.

De vorm en inhoud van de geplande aanbestedingstrajecten passen niet bij de huidige situatie. De ontwikkelingen van dit moment en de onzekerheid die hier mee samenhangt, maken dat het ook niet mogelijk is op korte termijn aangepaste aanbestedingen te publiceren. Vanaf 2021 zal DJI zich beraden op een toekomstige aanbesteding voor VD en VPT, in een nieuwe vorm.

Het aanbestedingstraject voor VD zal daarbij aansluiten op het nieuwe zorgprestatiemodel dat per 1 januari 2022 wordt ingevoerd. Hierover zal te zijner tijd via www.forensischezorg.nl bericht worden. De huidige pilots met VD en VPT lopen tot 1 augustus 2020. Om te voorkomen dat VD en VPT per die datum volledig wegvallen neemt DJI binnenkort contact op met de huidige aanbieders van VD en VPT over de zorgcontinuïteit. 

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: