Nieuws

‘Begeleiders in Beeld’ als eerste interventie gehandicaptenzorg erkend

17 februari 2015

Het trainingsprogramma ‘Begeleiders in Beeld’ is door de erkenningscommissie langdurende zorg op 22 januari 2015 erkend als een effectieve interventie. Doel van het trainingsprogramma is de interactie tussen begeleiders en hun cliënten met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen te verbeteren.

Tijdens een vier maanden durende training krijgen begeleiders inzicht in hun eigen emotionele intelligentie. Door middel van videofeedback leren ze dit inzicht toe te passen in hun interactie met de cliënt. Vooral zelfreflectie en bewustwording staan centraal tijdens de training.

Begeleiders in Beeld is intensief onderzocht in een vijfjarig promotieonderzoek onder leiding van Prof. dr. Petri Embregts (Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking, Tranzo, Tilburg University). Met vragenlijsten, beoordelingen door experts en observaties is de effectiviteit geëvalueerd.

Overzicht en inzicht

Het erkenningstraject geeft inzicht in goed onderbouwde en/of effectieve interventies. Twee onafhankelijke commissies onder voorzitterschap van prof. dr. Pauline Meurs beoordelen de ingediende interventies. Vilans maakt erkende interventies centraal en online toegankelijk. Bovendien worden ze in de toekomst opgenomen in de kwaliteitsbibliotheek van Zorginstituut Nederland. Ook werken we toe naar aansluiting bij het erkenningstraject van NJi, RIVM/CGL, NISB, NCJ en Movisie. Zo ontstaat overzicht én inzicht in kwaliteit.

Meer weten

Wilt u weten welke interventies erkend zijn of toewerken naar erkenning? Kijk dan op de website van Vilans of op één van onze kennispleinen.
www.vilans.nl/erkenningstraject
www.kennispleingehandicaptensector.nl/erkenningstraject
www.zorgvoorbeter.nl/erkenningstraject