Erkenningscommissie draagt bij aan grotere inzet van erkende methodes

De erkenningscommissie gehandicaptenzorg van Vilans heeft onlangs twee interventies erkend als ‘effectief volgens eerste aanwijzingen’. Goed nieuws, want hiermee krijgen de interventies meer media-aandacht waardoor ze weer door meer professionals zullen worden ingezet.

Databank interventies Vilans

De interventies met de erkenning 'effectief volgens eerste aanwijzingen' zijn de interventie Zintuigenverhalen en de InZicht Hemianopsie-training.

De InZicht Hemianopsie-training is bij Koninklijke Visio ontwikkeld door ergotherapeuten op basis van hun jarenlange ervaring met hemianopsie. Mensen met hemianopsie ervaren mobiliteitsproblemen doordat de linker- of de rechterhelft van hun gezichtsveld is uitgevallen. Het beperkte gezichtsveld zorgt er vaak voor dat mensen afhankelijk worden van anderen als zij zich willen verplaatsen en soms zelfs helemaal vermijden de deur uit te gaan.

Voordelen direct ervaren

Tijdens de InZicht Hemianopsie-training leert de persoon met hemianopsie een nieuwe kijkstrategie aan. De ergotherapeut bekijkt daarbij in hoeverre de persoonlijke mobiliteit weer hersteld kan worden. Persoonlijke doelen van de persoon met hemianopsie worden daarin meegenomen. Bijvoorbeeld: oppassen op de kleinkinderen, zelfstandig boodschappen doen of vrijwilligerswerk. Zo kan hij/zij de voordelen van de training direct ervaren in zijn dagelijks leven.

Inspelen op belevingswereld

De interventie Zintuigenverhalen bevordert het ‘contact leggen’ en communiceren bij kinderen met een communicatieve meervoudige beperking (CMB). Met zintuigenverhalen worden diverse zintuigen geprikkeld door gebruik van voorwerpen. De verhalen gaan over herkenbare gebeurtenissen en sluiten bij de belevingswereld van deze kinderen. Zo ontstaat meer interactie en betere communicatie tussen het kind en de voorlezende ouders of professionals.

Opgenomen in de Databank interventies

Het erkenningstraject heeft deze 2 en andere doeltreffende interventies opgenomen in de Databank interventies. Dit zodat doeltreffende interventies in de gehandicaptenzorg makkelijker te vinden en te vergelijken zijn voor zorgprofessionals. Een onafhankelijke commissie in de gehandicaptenzorg heeft hiervoor de ingediende interventies onder voorzitterschap van prof. Dr. Henk Garretsen beoordeeld. Het samenwerkingsverband ‘Erkenning van interventies’ bestaat uit Vilans, het RIVM Centrum Gezond Leven, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Kenniscentrum sport & bewegen, Nederlands Jeugdinstituut, Movisie en het Trimbos-instituut.

Wil jij ook meer mensen bereiken met jouw interventie?

Heb jij een succesvolle aanpak of methodiek ontwikkeld voor de gehandicaptenzorg? En denk jij dat deze interventie ook interessant voor anderen kan zijn? Het erkenningstraject begeleidt je dan graag op weg naar een beoordeling door de erkenningscommissie. Als aangetoond kan worden dat jouw interventie werkt, wordt die vervolgens opgenomen in de Databank interventies. Daarnaast gaat er een persbericht uit over de erkenning van jouw interventie naar de media. Ook word je ondersteund en begeleid in het goed beschrijven van de interventie. Hiermee voorkom je dat anderen jouw methode of aanpak op de verkeerde manier gaan inzetten.

Lees op de website van Vilans hoe het werkt en hoe je je hiervoor aanmeldt.

Deze pagina is een onderdeel van