Nieuws

Databank voor interventies in de gehandicaptenzorg

15 februari 2016

Op het juiste moment het juiste doen op de juiste manier. Daar draait het om in de langdurige zorg. Dat verhoogt de kwaliteit en vermindert de kosten. Maar hoe weet u wat juist is? Wat werkt en wat niet? In de gehandicaptenzorg en ouderenzorg zijn veel goede interventies ontwikkeld. Toch zijn ze voor andere professionals vaak moeilijk te vinden en te vergelijken. Via de databank op de website van kennisplein gehandicaptensector zijn de erkende interventies op één centrale plek te vinden.

Analyse kwaliteit statistiek grafiek onderzoek

Een onafhankelijke commissie van hoogleraren en ervaren mensen uit de zorgpraktijk en het zorgbeleid beoordeelt interventies op kwaliteit. In de databank staan de interventies die door de commissies erkend zijn als goed onderbouwd en/of effectief. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van deze interventies.

Gentle teaching

Mensen met een verstandelijke beperking die in stressvolle situaties onvoldoende mogelijkheden voor zelfcontrole hebben en daardoor gedrag ontwikkeld hebben dat schadelijk is voor henzelf of anderen. Theoretisch goed onderbouwd. Lees meer.

Opvoedings/ondersteuningsprogramma

Kinderen en volwassenen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Effectief volgens goede aanwijzingen. Lees meer.

Training ‘Sterker dan de kick’

Mensen met een lichte verstandelijke beperking of mensen die functioneren op zwakbegaafd niveau die door het overmatig gebruik (misbruik) van genotsmiddelen, gamen of internetten problemen ondervinden in de lichamelijke, psychische, interpersoonlijke of sociale gezondheid. Theoretisch goed onderbouwd. Lees meer.

Discrete trial teaching: Driestroom-model

Kinderen met een autismespectrumstoornis en een verstandelijke beperking jonger dan acht jaar met een ontwikkelingsleeftijd onder de zes jaar. Effectief volgens goede aanwijzingen. Lees meer.

Training begeleiders in beeld

Begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Effectief volgens eerste aanwijzingen. Lees meer.

Cursus Vriendschap, verkering, vrijen en kinderwens

Jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking. Theoretisch goed onderbouwd. Lees meer.

Behandelprogramma Samen stevig staan

Jeugdigen van 9 tot 16 jaar met een licht verstandelijke beperking in combinatie met gedragsproblemen. Theoretisch goed onderbouwd. Lees meer.

Databank volop in ontwikkeling

De databank is volop in ontwikkeling. Uw interventie ook laten erkennen? Lees hoe dit werkt of meld uw interventie direct aan via het aanmeldformulier. Vilans begeleidt de indieners op weg naar een beoordeling door de erkenningscommissie.