Behandeling zware gedragsproblemen is lastig

Ouders, zorgkantoren en zorginstellingen worstelen met het zoeken naar goede opvang voor kinderen en volwassenen met een beperking en zware gedragsproblemen. Een ingewikkeld probleem, erkent staatssecretaris Van Rijn.

"Aangrijpend." Zowel Keijzer (CDA) als Bergkamp (D66) is geraakt door de situatie van ouders die geen goede plek kunnen vinden voor hun kind met zware gedragsproblemen. Veel gehandicapteninstellingen voldoen niet aan de minimumnormen, stelt Leijten (SP). De kwaliteit van de zorg is volgens haar onvoldoende en er is niet genoeg goed geschoold personeel. Het is "wachten op ongelukken", denkt Agema (PVV)..

Elke cliënt vraagt om een maatwerkoplossing
Het probleem bij verstandelijk gehandicapten met zware gedragsproblemen is dat iedere cliënt uniek is. Het creëren en vinden van een goede plek is daarom vaak lastig, zegt de staatssecretaris. Doe daarom meer om ouders te helpen daarin de juiste weg te vinden, suggereert Van 't Wout (VVD). Bergkamp denkt dat betere samenwerking tussen zorgkantoren onderling en tussen zorgkantoren en instellingen belangrijk is. Lopen zorgkantoren en -instellingen misschien vast op ingewikkelde regels?, vraagt Dik (ChristenUnie). Waar zich dat voordoet, wil Van Rijn dat oplossen..

Geld is volgens de staatssecretaris niet het probleem
Zijn de problemen van mensen met een verstandelijke beperking en zware gedragsproblemen op te lossen door er meer geld aan te besteden? Kuzu (PvdA) zegt dat onvoldoende budget geen belemmering mag vormen voor een goede behandeling. Zorgkantoren moeten indien nodig zorg inkopen, verzekert Van Rijn. Geld is volgens hem dus niet het probleem. Maar Agema is bang dat het beschikbare budget, 171 miljoen per jaar, in de toekomst aan andere zorgkosten wordt besteed. Zij wil daarom de middelen laten oormerken. De staatssecretaris zal hierop reageren in een brief.

De Kamer stemt op 19 september over de moties.

Deze pagina is een onderdeel van