Nieuws

Belastingdienst over ‘Nieuwe voorwaarden ANBI’s per 1 januari 2014’

21 augustus 2013

In juli hebben de instellingen een brief gekregen van de Belastingdienst, waarin staat dat de instelling geregistreerd staat als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en dat vanaf 1 januari 2014 de regelgeving voor ANBI’s verandert. Hieronder gaan we in op de vraag wat dat voor u betekent en wat de rol van de VGN is.

Met ingang van 1 januari 2014 moet u voor de ANBI diverse gegevens openbaar maken via een internetsite. In de brief staat om welke gegevens het gaat. Wij adviseren u dienovereenkomstig te handelen. Het is daarnaast aan te bevelen om stichtingen of verenigingen die aan uw instelling gelieerd zijn (‘Vrienden van…’ e.d.) ook van deze maatregel van de Belastingdienst op de hoogte te stellen. Mogelijk geldt de ANBI-status ook voor hen. Mocht u hulpvragen hebben, dan adviseren we u om uw accountant of een fiscalist te raadplegen of om met de helpdesk van de Belastingdienst contact op te nemen. In de brief suggereert de Belastingdienst de mogelijkheid van een internetportaal via de brancheorganisaties. Wat betreft de VGN moet u dat echter via uw eigen website doen. In de bijlage treft u een kopie aan van de betreffende brief.

 

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: