Nieuws

Beleidsinformatie Jeugdwet

16 juli 2014

Op 1 januari 2015 treedt de Jeugdwet in werking en worden de gemeenten verantwoordelijk voor het hele jeugdveld. Daarom is het belangrijk dat gemeenten vanaf 1 januari 2015 beschikken over kwalitatief goede beleidsinformatie. In dit artikel vindt u de belangrijkste informatie over beleidsinformatie in het kader van de Jeugdwet.

Beleidsinformatie
De 393 gemeenten krijgen via StatLine van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) beleidsinformatie over het jeugdhulpgebruik en de inzet van jeugdbescherming en jeugdreclassering in hun eigen gemeente. De gegevens worden door de jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen aan het CBS geleverd. Het CBS versleutelt de gegevens, slaat ze op en maakt er statistieken en rapportages van. De statistieken en rapportages zijn openbaar en dus voor alle geïnteresseerden toegankelijk.

De handreiking beleidsinformatie jeugd biedt professionals en andere geïnteresseerden een goed startpunt voor het verkrijgen van meer inzicht in het jeugdhulpgebruik en de inzet van jeugdbescherming en jeugdreclassering. In deze nieuwe handreiking is de informatie uit de factsheet beleidsinformatie jeugd en uit de factsheet dataset beleidsinformatie handzaam samengebracht. Ook de meest relevante informatie uit de eerdere nieuwsberichten over beleidsinformatie op Voordejeugd.nl is in de handreiking verwerkt.

CORV
De Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV) is een digitaal knooppunt dat zorgt voor de elektronische afhandeling van het formele berichtenverkeer tussen justitiële partijen en het gemeentelijke domein. De aansluiting op en het gebruik van de CORV is verplicht gesteld in de Jeugdwet. In de factsheet CORV leest u onder andere wat het doel van de CORV is en welke partijen aangesloten moeten zijn.

Eenmalige gegevensoverdracht
Jeugdigen van wie de zorg doorloopt van 2014 naar 2015 blijven nog maximaal één jaar recht houden op de zorg die zij ontvangen. Dat geldt ook voor jeugdigen die op 31 december 2014 op een wachtlijst voor jeugdzorg staan. Om ervoor te zorgen dat gemeenten de continuïteit van de zorg voor deze jeugd kunnen garanderen, ontvangen zij in het najaar van 2014 informatie over deze cliënten: de eenmalige gegevensoverdracht jeugd. Meer informatie over deze overdracht treft u aan in de factsheet Eenmalige gegevensoverdracht.

Woonplaatsbeginsel
Voor gemeenten wordt het onder andere belangrijk om te bepalen of jeugdigen die in hun gemeenten jeugdhulp nodig hebben, daadwerkelijk tot hun verantwoordelijkheid behoren. De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie hebben hiervoor samen met de VNG een stappenplan voor gemeenten ontwikkeld. Door de stappen uit dit plan te volgen, wordt voor gemeenten duidelijk welke gemeente verantwoordelijk is voor het bepalen en financieren van de benodigde jeugdhulp of die voortvloeit uit een strafrechtelijke beslissing of voor de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Voor gemeenten en jeugdhulpaanbieders zijn het stappenplan en de factsheet Woonplaatsbeginsel online beschikbaar.

Meer informatie
Meer informatie over de stelselwijzigng jeugd vindt u op de website van de VGN, de website van de VNG en op de website Voor de jeugd.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: