Nieuws

Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd 2016 beschikbaar

25 september 2015

Het ministerie van VWS heeft het informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd 2016 vrijgegeven. In het Besluit Jeugdwet ligt vast welke gegevens aanbieders van jeugdhulp en gecertificeerde instellingen verstrekken aan het CBS ten behoeve van beleidsinformatie voor gemeenten en de ministeries van VWS en V&J. Doel van het informatieprotocol is ervoor zorgen dat deze gegevens op juiste wijze worden aangeleverd.

Het informatieprotocol voor 2016 bevat een aantal wijzigingen ten opzichte van het informatieprotocol voor 2015.

Belangrijke inhoudelijke wijzigingen betreffen:

Gegevens jeugdige
  • Codering BSN onbekend gewijzigd in 999999999
  • Codering BSN ongeboren kind gewijzigd in 000000000
  • Toelichting bij postcode/gemeente ter duiding van de woonplaats aangevuld met de volgende tekst: Zo veel als mogelijk dient de postcode (6 posities) doorgegeven te worden. Dit is belangrijk om de beleidsinformatie waar mogelijk ook op wijkniveau weer te geven.

Gegevens jeugdhulp
  • Toelichting definitie jeugdhulp aangevuld met de volgende tekst: Zoals in paragraaf 1.3 reeds is opgenomen betreft het alleen de jeugdhulp die in natura wordt geleverd. Over jeugdhulp die wordt gefinancierd met een PGB dienen geen gegevens aan CBS te worden verstrekt.
  • Ontbrekende optie toegevoegd bij verwijzer: Rechter, Raad voor de Kinderbescherming of Officier van Justitie (08)

Gegevens jeugdbescherming en jeugdreclassering
  • Beschrijving van de laatste optie bij type maatregel jeugdreclassering gewijzigd. Nieuwe beschrijving (code ongewijzigd!): Voorbereiding gedragsbeïnvloedende maatregel (63)
  • Ontbrekende optie toegevoegd bij reden beëindiging maatregel (voorlopige) ondertoezichtstelling: VOTS omgezet in OTS (07)


Let op!
Deze nieuwe versie is bedoeld voor het aanleveren van gegevens over 2016. De eerste levering van gegevens over 2016 is in juli volgend jaar. In januari moeten de jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde gegevens nog de gegevens over het tweede half jaar van 2015 aanleveren. Voor deze levering geldt het informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd 2015

CBS zal de wijzigingen ook doorvoeren in de specificaties van de aanleverbestanden. Deze zijn binnenkort te vinden op: www.cbsvooruwbedrijf.nl/jeugdzorg

Meer informatie treft u aan op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/inhoud/beleidsinformatie-jeugd. Daar vindt u het informatieprotocol inclusief een compleet overzicht van wijzigingen ten opzichte van de vorige versie.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: