Nieuws

‘Eenheid van taal’ dankzij informatieprotocol beleidsinformatie

09 juli 2014

Onderdeel van de Jeugdwet is een regeling voor beleidsinformatie. Deze regeling bepaalt welke gegevens worden verwerkt, door wie, met welk doel, op welke wijze ze worden verstrekt en aan wie.

Onderdeel van de beleidsinformatie in de Jeugdwet is informatie over het jeugdhulpgebruik en de inzet van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Daartoe leveren jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen gegevens op persoonsniveau bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) aan. Het CBS verwerkt deze gegevens tot statistieken en rapportages en publiceert deze, zodat iedereen daar gebruik van kan maken.

Informatieprotocol beleidsinformatie
Om er voor te zorgen dat de persoonsgegevens op de juiste wijze worden aangeleverd, zowel qua inhoud als qua proces, is het informatieprotocol beleidsinformatie opgesteld. Dit informatieprotocol beschrijft gedetailleerd welke definities de jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen moeten hanteren, zodat wordt voorzien in ‘eenheid van taal’. Ook is in het protocol beschreven hoe de gegevens moeten worden aangeleverd bij het CBS.

Meer informatie
Link naar informatieprotocol beleidsinformatie
Link naar Factsheet dataset beleidsinformatie

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: