Nieuws

Berichtgeving Raad van Bestuur NOVO

17 december 2013

In december heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg op basis van bezoeken aan locaties van NOVO gerapporteerd dat ze een positief beeld heeft gekregen van de kwaliteit en veiligheid van de zorg bij NOVO, maar dat ze ook risico’s ziet waarop verbeteringen nodig zijn. De inspectie ziet geen aanleiding tot verscherpt toezicht of andere bestuursrechtelijke maatregelen.

In december hebben de Raad van Bestuur, de Centrale Familieraad en de Centrale Cliëntenraad een convenant getekend. Dit convenant bevestigt het herstel van vertrouwen van de Centrale Familieraad in de Raad van Bestuur. Het legt de basis voor een vruchtbare samenwerking in het belang van de cliënten van NOVO.

Lees meer over de inspectiebezoeken.