Nieuws

Bestuurder NOVO beëindigt werkzaamheden

22 augustus 2013

Jaap van der Pol, bestuurder bij zorgorganisatie NOVO, legt per 1 september 2013 zijn werkzaamheden voor NOVO, Promens Care en Cosis neer. De Raad van Toezicht en Van der Pol hebben dit in onderling overleg besloten.

Zij hebben geconstateerd dat het draagvlak voor de bestuurder binnen en buiten de organisatie de afgelopen week zodanig is geworden, dat een continuering van zijn werkzaamheden een te grote claim legt op het veranderingsproces waar NOVO zich momenteel in bevindt.

De Raad van Toezicht streeft ernaar binnen twee weken een interim-bestuurder aan te trekken die de al in gang gezette veranderingsprocessen, vooral binnen NOVO, verder vorm zal geven. Veiligheid en kwaliteit van zorg zullen daarbij de hoogste prioriteit hebben.

De heer W. Hadderingh blijft voorzitter van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht vindt het voor de continuïteit van de organisatie van belang dat zijn ervaring, kennis en expertiseaanwezig blijft. De Raad van Toezicht hoopt dat met het benoemen van een nieuwe interim-bestuurder het vertrouwen van de Centrale Familieraad herwonnen kan worden en vertrouwt erop hiermee een periode van onrust te kunnen afsluiten zodat de organisatie zich kan focussen op de toekomst.

De Ondernemingsraden, de Centrale Familie Raad en de Centrale Cliëntenraden zijn inmiddels door de Raad van Toezicht geïnformeerd.