Nieuws

Interim-bestuurder NOVO, Promens Care en Cosis benoemd

23 september 2013

De Raad van Toezicht van NOVO, Promens Care en Cosis heeft de heer Anton Renting benoemd tot interim-bestuurslid. Samen met Wiecher Hadderingh vormt hij met ingang van 23 september 2013 de Raad van Bestuur van de zorginstellingen. Anton Renting volgt daarmee Jaap van der Pol op die onlangs zijn bestuursfunctie neerlegde.

Als interimbestuurder krijgt Renting de opdracht om specifiek bij NOVO de veranderprocessen die al in gang gezet zijn verder vorm te geven en uit te bouwen. Deze veranderingen moeten bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid en kwaliteit van zorg aan de cliënten en de onderlinge samenwerking.
De Ondernemingsraden, de Centrale Cliëntenraden en de Centrale Familieraad zijn betrokken bij de tijdelijke aanstelling en zijn positief over de benoeming. De Raad van Toezicht van de instellingen is blij dat op deze manier de openstaande vacature tussentijds kan worden ingevuld en dat in gezamenlijkheid de ingeslagen weg van verbeteringen wordt voortgezet.

Loopbaan
Anton Renting is jarenlang werkzaam geweest bij het GAK en hij vervulde vanaf 1988 diverse bestuurlijke functies in de zorgsector. Van 1988 tot 2001 was hij directeur van zorginstelling Het Westerhonk in Monster. Van 2001 tot 2011 was hij lid van de Raad van Bestuur van zorggroep ’s Heeren Loo, waarna hij als zelfstandig bestuurder-adviseur diverse interim-opdrachten uitvoerde in de zorgsector.