Nieuws

Beroepscode Jeugd- en gezinsprofessionals

14 december 2017

Professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming worden in hun dagelijks werk geconfronteerd met dilemma’s en keuzes. Elke situatie en cliënt is weer anders, dus moeten zij elke keer opnieuw afwegingen maken. De beroepscode ondersteunt hen daarbij. 

jeugddomein

Beroepsontwikkeling

In de beroepscode zijn de normen van de beroepsgroep beschreven. De code biedt professionals geen kant- en-klare oplossingen, maar helpt bij het afwegen en het onderbouwen van hun keuzes. Professionals toetsen hun eigen handelen aan hun code, en samen met collega’s reflecteren zij hierop. Zo draagt de beroepscode bij aan de beroepsontwikkeling van de professional en aan die van de beroepsgroep als geheel.

De beroepscode is van, voor en door professionals. Beroepsverenigingen faciliteren professionals bij het schrijven, actualiseren en borgen ervan. De Jeugdwet vraagt van professionals dat zij werken volgens hun professionele standaarden: de beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen. Tevens geeft de Jeugdwet aan dat werkgevers hun professionals moeten faciliteren om te kunnen werken volgens hun professionele standaarden. Alle jeugd- en gezinsprofessionals die zich registreren bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) onderschrijven dat zij zich zullen houden aan hun beroepscode.

De beroepscode is te downloaden op de website van de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW). 

Foto van Maartje van der Rijt
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maartje van der Rijt

Deze pagina is een onderdeel van: