Nieuws

Beschikbaarheid beschermingsmiddelen

18 maart 2020

De VGN heeft in het bestuurlijk afstemmingsoverleg met klem bij het ministerie van VWS aandacht gevraagd voor de slechte aansluiting van onze leden bij het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ).

De ROAZ heeft momenteel geen herkenbare aandacht voor onze specifieke problematiek. Onze leden krijgen geen, of alleen in uitzonderingssituaties, beschermingsmiddelen toegewezen vanuit de ROAZ en GGD/GHOR. Ook de procedures voor het wel of niet testen van cliƫnten, sluiten slecht aan op de situatie in onze sector.

VWS heeft intussen aangeven bereid te zijn om deze procedures aan te passen en dit samen met de VGN en de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NvAVG) op te pakken. Deze intentie is echter nog niet vertaald naar concrete activiteiten. Daarom heeft de VGN hier vandaag via een brief opnieuw aandacht voor gevraagd. Deze brief is ook gestuurd aan de commissie VWS en de fractieleiders van de politieke partijen (ter voorbereiding op het plenaire debat over de coronacrisis om 13.00 uur vandaag), alsmede het RIVM en GGD/GHOR.

U kunt de Kamerbrief lezen in de bijlage.

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: