Nieuws

Beschikbaarheid van medisch generalistische zorg moet beter worden geborgd

19 maart 2021

De VGN vindt dat mensen met een beperking recht hebben op 24/7 zorg van de huisarts met de borging dat AVG’s en gedragskundigen kunnen worden ingeschakeld. Daarnaast moet interdisciplinaire samenwerking tussen verschillende disciplines worden gefaciliteerd als de cliënt die nodig heeft. Dit zijn de twee belangrijkste uitgangspunten voor de VGN bij de reactie op de internetconsultatie van het ministerie over medisch generalistische zorg (MGZ).

arts

Samenwerkingsafspraken

Het ministerie van VWS heeft in januari een beleidsreactie gegeven op het onderzoek dat de NZa in 2020 heeft gedaan naar de medisch generalistische zorg voor Wlz cliënten. Deze beleidsreactie is ter consultatie neergelegd. In onze reactie ondersteunen wij  de samenwerkingsafspraken tussen beroepsgroepen die  In de beleidsreactie en het NZa rapport worden aanbevolen. De afspraken in het convenant die wij met de relevante partijen hebben gemaakt sluiten hierbij aan.

Positionering

Daarnaast hebben wij aangegeven dat voor ons de uitgangspunten van het recht op MGZ en de mogelijkheid tot interdisciplinaire samenwerking de basis zijn voor de positionering in de Zvw of de Wlz. We geven daarbij de voorwaarden die nodig zijn aan. De voor- en nadelen van positionering van MGZ in de Zvw en in de Wlz afwegend, heeft de VGN een lichte voorkeur voor positionering in de Zvw. Maar bij het voldoen aan de uitgangspunten is ook positionering In de Wlz denkbaar.

Korte termijn stappen

Tot slot hebben wij aangegeven dat ook op korte termijn stappen nodig zijn om de toegang tot MGZ te verbeteren en om de acties In het convenant te kunnen realiseren. Zoals het faciliteren van de beroepsverenigingen, meer regionale afstemming en samenwerking om de beperkte capaciteit Van AVGs efficiënt in te zetten en het vergroten van de instroom van AVGs.

De volledige reactie van de VGN en andere partijen vindt u In de link .

Deze pagina is een onderdeel van: