Nieuws

Besluit zorg en dwang gelijkgestelde aandoeningen van kracht

04 mei 2020

Op 1 mei 2020 is het Besluit zorg en dwang over de gelijkgestelde aandoeningen in werking getreden. In dit Besluit worden niet-aangeboren hersenletsel, het syndroom van Korsakov en de ziekte van Huntington gelijk gesteld aan een verstandelijke beperking of psycho-geriatrische aandoening, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. De VGN komt zo spoedig mogelijk met een toelichting op het Besluit.

locatieregister WZD
Marijke Delwig
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marijke Delwig

Deze pagina is een onderdeel van: