Nieuws

Besluit zorg en dwang gelijkgestelde aandoeningen van kracht

Op 1 mei 2020 is het Besluit zorg en dwang over de gelijkgestelde aandoeningen in werking getreden. In dit Besluit worden niet-aangeboren hersenletsel, het syndroom van Korsakov en de ziekte van Huntington gelijk gesteld aan een verstandelijke beperking of psycho-geriatrische aandoening, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. De VGN komt zo spoedig mogelijk met een toelichting op het Besluit.

locatieregister WZD

Deze pagina is een onderdeel van: