Nieuws

Besluitvorming bij de NZa over de compensatieregeling boekwaarde uitgesteld

14 november 2012

De NZa heeft in totaal 259 aanvragen voor de compensatieregeling vaste activa ontvangen. Zij beoordeelt deze aanvragen zorgvuldig aan de hand van de beleidsregel, waarbij ook de visie van de accountant wordt betrokken. De NZa constateert dat de definitie van 'leegstaande gebouwen' niet altijd is geïnterpreteerd zoals volgens haar bedoeld is. Ze zal daarom bij een aantal instellingen meer informatie opvragen. Dit kan de besluitvorming mogelijk vertragen. De NZa streeft er wel naar om nog in 2012 een individueel besluit te nemen over alle aanvragen.

Deze pagina is een onderdeel van: