Nieuws

Bestuur VGN ondertekent Green Deal

14 september 2018

Het bestuur van de VGN heeft besloten om de Green Deal in oktober 2018 te ondertekenen. De Green Deal is een convenant tussen de Overheid en diverse maatschappelijke organisaties, waaronder de zorgbranches, over de aanpak van de duurzaamheid en van de energietransitie. Daarmee spreken de partijen uit samen zorg te willen dragen voor het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Tijdens de ALV van juni 2018 hebben de leden met elkaar gesproken over de aanpak van de energietransitie en over de consequenties daarvan voor zorgorganisaties. De Overheid streeft naar een Green Deal hierover in oktober 2018. De VGN ziet voordelen in een convenant: samen staan we als partijen sterker dan wanneer ieder voor zich opereert. Daarbij hebben we in VWS een bondgenoot in de strijd tegen het ‘Haagse geweld’ van normeren, toezicht en streng handhaven zonder te kijken naar de financiële implicaties voor de zorginstellingen. Onze aanpak om een realistische bijdrage te leveren aan de doelstelling van CO2-reductie, staat in bijlage 1.

Op 14 september heeft de VGN aan VWS laten weten de Green Deal te willen ondertekenen, zie bijlage 2. Het bestuur opteert voor de lijn dat de brancheorganisatie een landelijk convenant ondertekent en dat de instellingen eventuele regionale convenanten ondertekenen. VWS laat echter ook ruimte in de landelijke Green Deal voor individuele organisaties om mede te ondertekenen. Op 10 oktober zal de ondertekening plaatsvinden in Nijmegen (Radboud).

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: