Betere afstemming met cliënt helpt agressie voorkomen

Door meer samen te werken met de cliënt en naastbetrokkenen kan ongewenst gedrag omgebogen worden en daarmee veel agressie voorkomen worden. Het begrijpen van de vraag achter het gedrag en het betrekken van de cliënt in hoe hij bejegend wil worden, helpt om oranje (ongewenst) gedrag tijdig om te buigen naar groen (gewenst) gedrag.

Dat zijn belangrijke uitkomsten van drie regionale bijeenkomsten in het kader van campagne ‘Wees duidelijk over agressie’. Tijdens deze regiosessies spraken zo’n 150 zorgmedewerkers uit diverse zorgbranches over het stimuleren van gewenst gedrag en het ombuigen van ongewenst gedrag.

Betere afstemming
Man Kuen van Steensel, namens GGZ Nederland lid van stuurgroep ‘Veilig Werken in de Zorg’: “In de ggz is een aantal jaren geleden ingezet op minder dwang en drang en het reduceren van separaties. Medewerkers vinden dat separeren niet bijdraagt aan de behandeling van een cliënt en dat zij cliënten op een andere manier moeten ondersteunen als de situatie escaleert. Dat vraagt om een betere afstemming met de cliënt zodat oranje gedrag tijdig omgebogen kan worden naar groen gedrag. Niet alleen praten over, maar ook praten met.” Wat is  groen gedrag en oranje gedrag is en hoe ga je daarmee omgaat, lees je hier.

Geen standaardoplossing
Van Steensel: “Er is geen standaardoplossing in de aanpak. Wat wel belangrijk is, is een combinatie van luisteren en in gesprek gaan. Duidelijkheid hebben over wat gewenst en wat niet gewenst is, binnen een helder kader. Zelf regie hebben en nemen is dan mogelijk door de cliënt, ter voorkoming dat deze in situaties terecht komt die frustratie oplevert en oranje gedrag laat zien. Je kunt veel voorkomen door te luisteren naar de ander en samen aan een oplossing te werken.”

Veilig Werken in de Zorg 
De regiosessies zijn onderdeel van de campagne ‘Wees duidelijk over agressie' van sociale partners uit de zorg en jeugdzorg in het kader van het actieplan 'Veilig Werken in de Zorg'. Initiatiefnemers zijn ActiZ, BTN, CNV Zorg & Welzijn, FBZ, FNV, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, NFU, NU'91, NVZ en VGN, met ondersteuning van het ministerie van VWS. Meer informatie is te vinden op www.duidelijkoveragressie.nl

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Dianne van der Veen
Telefoonnummer
06-41284280