Nieuws

Bezuinigen op praktijkleren staat haaks op aanpak personele tekorten in Gehandicaptenzorg

10 juli 2018

Werkgevers in de Gehandicaptenzorg maken zich ernstig zorgen over de financiering van het praktijkleren in de beroepsgerichte leerweg (bbl). Het ministerie van OCW heeft al een bezuiniging van 7 miljoen euro aangekondigd en er zijn signalen dat het volledig stoppen van de subsidieregeling als serieuze bezuinigingsoptie bij OCW op tafel ligt. Als deze subsidie wegvalt moeten zorgorganisaties het begeleiden van BBL-studenten in zijn geheel zelf bekostigen, waarmee een extra investering gemoeid is. Voor zorg en welzijn breed bedraagt dit zo’n € 50 miljoen euro per jaar.

In de sector zorg en welzijn stromen zo’n 10.000 BBL-studenten per jaar in, die door zorg- en welzijnsorganisaties zelf begeleid worden. Zorgorganisaties investeren gemiddeld € 12.000 euro per jaar in iedere BBL-student. Met het wegvallen van de subsidie voor praktijkleren moeten zorgorganisaties het begeleiden van BBL-studenten in zijn geheel zelf bekostigen.

Het voorgenomen besluit staat haaks op de extra investeringen van het kabinet om de arbeidsmarktvraagstukken aan te pakken via het actieprogramma Werken in de zorg. Investeren in het opleiden van zij-instromers is daarin een onmisbaar onderdeel. Daarbij komt nog eens dat de bbl-route de overheid aanmerkelijk minder kost dan de bol, de beroepsondersteunende leerweg (4 dagen theorie, 1 dag praktijk). Met het wegvallen van de bbl-route zullen mogelijk meer jongeren juist voor de bol kiezen. Dit zal ook kunnen leiden tot meer uitval omdat sommige studenten beter in de praktijk leren.

Oproep aan het kabinet
VNO-NCW, MKB-Nederland alsmede het beroepsonderwijs roepen het kabinet op om niet nog verder op de subsidieregeling praktijkleren te bezuinigen en de geruchten daarover snel in de kiem te smoren. De VGN sluit zich hier geheel bij aan.

 

Deze pagina is een onderdeel van: