Nieuws

Subsidieregeling Praktijkleren verlengd

25 september 2019

Het schrappen van de subsidieregeling Praktijkleren leek dichterbij dan ooit. Met deze reden startte SEO in samenwerking met VNO-NCW en twintig branches, waaronder de gehandicaptenzorg, een onderzoek naar de maatschappelijke kosten en baten van het praktijkleren. Een belangrijk resultaat uit het onderzoek is dat alle partijen profiteren van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL): werkgevers, studenten en de overheid. Het kabinet verlengt de subsidieregeling Praktijkleren tot 2022.

subsidieregeling praktijkleren verlengd

De subsidieregeling is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. De regeling richt zich vooral op o.a. kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is.

BBL

De BBL kenmerkt zich door het grote praktijkcomponent: één dag school en vier dagen in de beroepspraktijk. Ongeveer een derde van de ruim 120.000 BBL-studenten volgt een opleiding richting zorg en welzijn. Deze leerweg is daarom voor zorgorganisaties essentieel om in de personeelsbehoefte te kunnen blijven voorzien. De regeling praktijkleren is, als tegemoetkoming in de kosten voor het opleiden van MBO-studenten via de leerweg, daarom cruciaal voor zorgorganisaties.  

Oproep VGN

De VGN heeft de afgelopen jaren ingezet op het behoud van deze regeling en is daarom blij met het voortbestaan. Naast de voordelen voor onze leden, heeft de VGN ook benadrukt dat de overheid zichzelf flink in de vingers snijdt als er geschrapt zou worden in de subsidieregeling praktijkleren. Deze regeling komt bedrijven immers tegemoet in hun kosten voor het opleiden van mbo-studenten via het BBL. 

De VGN wil dat de subsidiepot voor praktijkleren in het vervolg gaat meegroeien met het aantal studenten dat voor de BBL kiest. Door de groei van het aantal studenten krijgen werkgevers namelijk minder subsidie per student. 

Resultaten SEO-onderzoek? 

Uit het onderzoek van SEO blijkt dat alle partijen profiteren van de BBL: werkgevers, studenten en vooral de overheid. In totaal heeft de BBL een jaarlijkse meerwaarde van € 1,4 miljard. Hiervan komt € 962 miljoen terecht bij de overheid, dit ondanks de € 194 miljoen die zij jaarlijks uittrekt voor de subsidieregeling praktijkleren. Bedrijven en daarmee ook zorgorganisaties profiteren eveneens van de BBL, maar hebben ook aanzienlijke kosten. Gemiddeld kost een BBL-student € 13.000 per jaar; het subsidiebedrag bedraagt circa € 2.500. 

Bekijk hier het SEO-onderzoek ‘De maatschappelijke kosten en baten van de beroepsbegeleidende leerweg’ >> 

Minie Eising VGN
Wil je meer weten?
Neem contact op met Minie Eising

Deze pagina is een onderdeel van: