Binnenkort functies indelen met FWG Gehandicaptenzorg

FWG Gehandicaptenzorg is een vereenvoudigde en transparante vorm van indelen, gebaseerd op FWG 3.0. De onderliggende methodiek van FWG 3.0 blijft gehandhaafd. In de CAO Gehandicaptenzorg 2017-2019 is afgesproken dat FWG Gehandicaptenzorg per 1 april 2018 wordt ingevoerd.

fwg

Aanleiding

De gehandicaptenzorg biedt medewerkers zinvol werk, waarbij sprake is van een langdurige relatie met cliënten. Omdat kwaliteit van zorg bepaald wordt door de kwaliteit van medewerkers, is het van belang dat er duidelijkheid bestaat over wie welke rol heeft, welke verantwoordelijkheden en mogelijke opleidingen daarbij horen en welke kennis en vaardigheden vereist zijn. Dit vraagt een heldere ordening van functies en passende functiewaardering. De vorm en inhoud van het functiewaarderingssysteem FWG is, net als de zorg, continu in ontwikkeling zodat het blijft aansluiten op behoeften van zorgorganisaties en hun cliënten. 

De context waarin zorgorganisaties binnen de branche gehandicaptenzorg hun diensten verlenen is volop in beweging. Dit maakt dat organisaties wendbaard moeten zijn. Vanuit zorgorganisaties bestaat een toenemende behoefte om snel, adequaat en flexibel te kunnen inspelen op veranderingen, bijvoorbeeld door het aanpassen van functies. Voor werknemers is het zeer gewenst om beter en transparanter voor ogen te hebben wat deze veranderingen – zoals een aangepaste functie – nu precies van hen vraagt en welke impact dit met zich meebrengt. Dit heeft onder andere geleid tot de wens om FWG vereenvoudigd toe te kunnen passen, met behoud van de onderliggende methodiek en meer transparantie.

De werkgeversorganisatie VGN en werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, FBZ en NU’91 hebben daarom in de CAO Gehandicaptenzorg 2017-2019 onder meer afgesproken over te gaan op FWG Gehandicaptenzorg.
FWG bereidt zich nu voor op de invoering van FWG Gehandicaptenzorg, samen met vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers in de branche gehandicaptenzorg.

Naast een andere werkwijze voor het indelen van functies, hebben cao-partijen de huidige cao-procedures voor toepassing van functiewaardering aangepast. Deze nieuwe afspraken, die per 1 april 2018 in werking treden, zijn aangepast aan het nieuwe systeem en hebben als doel de bestaande procedures gebruiksvriendelijker te maken.

Welke voordelen biedt FWG Gehandicaptenzorg? 

  • De nieuwe vorm van indelen maakt functiewaardering transparanter. Dit maakt het gesprek tussen medewerkers met indelingsvragen en HR makkelijker.
  • Met FWG Gehandicaptenzorg ontstaat meer transparantie over loopbaanmogelijkheden, wat bijdraagt aan de blijvende inzetbaarheid van medewerkers.  
  • Door de cao-procedures te vereenvoudigen ontstaat sneller duidelijkheid over de functiebeschrijving en -indeling.  
  • Organisaties in de gehandicaptenzorg kunnen met FWG Gehandicaptenzorg in combinatie met de aanpassing van de huidige cao-procedures, snel inspelen op veranderingen in de branche.

Praktisch

Het beschrijven van functies, aan de hand van de negen gezichtspunten zoals dat gebruikelijk is voor FWG 3.0, blijft onveranderd met de komst van FWG Gehandicaptenzorg. Zie ook de checklist voor het beschrijven van functies op www.fwg.nl/functiebeschrijvingen.

Er is geen sprake van een her-implementatie of het opnieuw beschrijven of indelen van bestaande functies. De toepassing van FWG Gehandicaptenzorg geldt alleen voor nieuwe indelingen na de implementatie van FWG Gehandicaptenzorg op 1 april 2018.

In het voorjaar van 2018 organiseert FWG in samenwerking met VGN en de werknemersorganisaties in de branche gehandicaptenzorg introductietrainingen op diverse locaties in het land. Meer informatie over FWG Gehandicaptenzorg is te vinden op www.fwg.nl/gehandicaptenzorg

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Muriël van Rijn
Telefoonnummer
Muriel

Deze pagina is een onderdeel van