Nieuws

Invoering FWG Gehandicaptenzorg per 1 april 2018

29 maart 2018

Per 1 april 2018 wordt FWG Gehandicaptenzorg ingevoerd. Dit vloeit voort uit de CAO Gehandicaptenzorg 2017-2019. FWG Gehandicaptenzorg is een vereenvoudigde en transparante vorm van indelen, gebaseerd op FWG 3.0. De onderliggende methodiek van FWG 3.0 blijft gehandhaafd. De toepassing van FWG Gehandicaptenzorg geldt alleen voor nieuwe indelingen na de implementatie van FWG Gehandicaptenzorg op 1 april 2018.

Naast een andere werkwijze voor het indelen van functies, is er ook een aanpassing van de huidige FWG-procedures voor functiewaardering afgesproken in de CAO Gehandicaptenzorg. Deze aanpassing gaat ook in per 1 april 2018. De nieuwe afspraken hebben als doel de bestaande procedures te actualiseren en gebruiksvriendelijker te maken. In de bijlagen geven we aan wat er gaat veranderen in de procedures per 1 april 2018 en vindt u tevens een overzicht van de voornaamste verschillen in de CAO-procedures tot 1 april 2018 en vanaf 1 april 2018.

Heeft u vragen over de interpretatie/toepassing van de CAO Gehandicaptenzorg dan kunt u, indien u de vraag stelt namens een lidinstelling van de VGN, contact opnemen met de CAO-Helpdesk van de VGN via caohelpdesk@vgn.nl of via 030 – 27 39 719 (iedere werkdag van 09.00 tot 12.00 uur).

CAO-helpdesk

Deze pagina is een onderdeel van: