Functie-indeling binnenkort met FWG Gehandicaptenzorg

De Gehandicaptenzorg gaat per 1 april 2018 functies indelen met FWG Gehandicaptenzorg. Dit gebeurt op basis van een vereenvoudigde en transparante vorm van functie-indeling, gebaseerd op FWG 3.0. De invoering volgt op de afspraken in de Cao Gehandicaptenzorg 2017-2019.

Zorgorganisaties hebben een toenemende behoefte om snel, adequaat en flexibel te kunnen inspelen op veranderingen, bijvoorbeeld door functies aan te passen. Voor werknemers is het zeer gewenst om transparanter te krijgen wat bijvoorbeeld een aangepaste functie nu precies van hen vraagt. Dit heeft onder andere geleid tot de wens om FWG vereenvoudigd te kunnen toepassen, met behoud van de onderliggende methodiek.

Cao Gehandicaptenzorg

De werkgeversorganisatie VGN en werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, FBZ en NU’91 hebben de Cao Gehandicaptenzorg 2017-2019 vastgesteld. In deze cao is onder andere afgesproken over te gaan op FWG Gehandicaptenzorg. FWG bereidt zich nu, samen met vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers in de branche gehandicaptenzorg, voor op de invoering van de nieuwe vorm van indelen.

Naast een andere werkwijze voor het indelen van functies, hebben cao-partijen de huidige cao-procedures voor toepassing van functiewaardering aangepast. Deze nieuwe afspraken, die eveneens per 1 april 2018 in werking treden, hebben als doel de bestaande procedures gebruiksvriendelijker te maken.

Voordelen FWG Gehandicaptenzorg

De nieuwe vorm van indelen maakt functiewaardering dus transparanter en het gesprek tussen medewerkers met indelingsvragen en HR of leidinggevende makkelijker. Er ontstaat zo een beter zich op loopbaanmogelijkheden. Dit draagt weer bij aan de blijvende inzetbaarheid van medewerkers. Organisaties in de gehandicaptenzorg kunnen met FWG Gehandicaptenzorg in combinatie met de aanpassing van de huidige cao-procedures, snel inspelen op veranderingen in de branche.

Meer informatie over FWG Gehandicaptenzorg is te vinden op www.fwg.nl/gehandicaptenzorg 

 

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Johan van Ruijven
Telefoonnummer
06-21213460
Foto van Johan van Ruijven

Deze pagina is een onderdeel van