Nieuws

Boris van der Ham is de nieuwe bestuursvoorzitter van de VGN

23 januari 2019

Tijdens een extra ledenvergadering is vandaag de door het bestuur voorgedragen Boris van der Ham (1973) benoemd tot nieuwe voorzitter van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. De leden stemden unaniem in met de voordracht. Van der Ham neemt de voorzittershamer over van vice voorzitter Greet Prins. Zij nam na het vertrek van Femke Halsema het voorzitterschap tijdelijk waar.

“Heel veel mensen zeggen vanuit hun hart ‘ja’ als je hen vraagt om iets voor de VGN te doen,” sprak de nieuwe voorzitter tot de ALV direct na zijn benoeming. "Zo was dat ook bij mij. De keuzes in wat ik wel en niet doe, gaan heel vaak langs mijn hart. Maakt mijn hart een sprongetje of niet, is dan de vraag. In dit geval gebeurde dit absoluut.”

Aan het werk

Volgens Van der Ham is er veel te doen. “We moeten er nóg intensiever voor gaan zorgen dat mensen die minder kansen hebben, meer mogelijkheden krijgen. Op de arbeidsmarkt liggen bijvoorbeeld grote uitdagingen. Wat ik meebreng? Ik ben echt een verenigingsman en beschik over een groot netwerk in Den Haag. Ik wil het boegbeeld van de sector zijn. Al kan ik de belangrijke GHZ-lobby niet alleen trekken. Ik laat me graag flankeren door mensen uit de zorg, met hun eigen ervaringen. Laat mij een ijsbreker zijn, zodat onze leden hun verhaal op de juiste plek kunnen vertellen. Samen werken aan de emancipatie van mensen met een beperking. En ik wil een ander woord bedenken voor ‘cliënten’...”

Loopbaan

Boris van der Ham was van 2002 tot 2012 volksvertegenwoordiger in de Tweede Kamer voor D66. Hij was vice-fractievoorzitter en woordvoerder op onder andere onderwijs, economische zaken en milieu. Van der Ham was ook verantwoordelijk voor een groot aantal initiatiefwetsvoorstellen, waaronder het schrijven van het wetsvoorstel om gelijke behandeling van gehandicapten in artikel 1 van de Grondwet op te nemen. 

Sinds zijn vertrek uit de Kamer bekleedt Boris van der Ham verschillende bestuurlijke functies in het bedrijfsleven, bij brancheorganisaties, de culturele sector, de zorg en de media. Hij is bovendien voorzitter van het Humanistisch Verbond, acteur en heeft als schrijver verschillende boeken op zijn naam staan. 

VGN bestuurslid Greet Prins nam vanaf juni 2018 de voorzittersrol tijdelijk over van Femke Halsema, omdat laatstgenoemde werd voorgedragen voor het burgemeesterschap van Amsterdam. Halsema was vanaf november 2015 voorzitter van de VGN.

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven

Deze pagina is een onderdeel van: