Nieuws

Femke Halsema voorgedragen als voorzitter VGN

19 juni 2015

Femke Halsema wordt op 25 juni 2015 tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) voorgedragen als nieuwe voorzitter. Als de leden van de VGN instemmen met deze voordracht, neemt Femke Halsema per 19 november de voorzittershamer over van Heleen Dupuis.

Heleen Dupuis is sinds 1 november 2009 voorzitter van de VGN. Na twee termijnen van drie jaar neemt zij eind 2015 afscheid.

Het bestuur van de VGN is verheugd Femke Halsema te kunnen voordragen. Jan van Hoek, vice-voorzitter VGN-bestuur, over de voordracht: ‘Met Femke Halsema verwachten we dat de VGN een voorzitter krijgt die bestuurlijke ervaring, inzicht in politieke verhoudingen en verbindend vermogen met zich meebrengt. Daarnaast kan zij, met haar kennis over emancipatie en samenleving, samen met de leden werken aan de veranderingen en vernieuwingen die de komende jaren van groot belang zijn voor de gehandicaptenzorg.’

Femke Halsema werkt sinds haar politieke carrière als auteur, televisiemaker en producent.  Als bijzonder hoogleraar was zij de afgelopen jaren verbonden aan de Universiteiten van Tilburg en Utrecht. Op verzoek van de regering leidde zij twee onderzoekscommissies naar de staat van de semipublieke sector en op dit moment leidt zij de commissie die onderzoek doet naar de financiële perikelen van de Universiteit van Amsterdam. 

Daarnaast bekleedt zij diverse bestuursfuncties. Zo is zij voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Weekbladpers Groep, van het bestuur van Stichting Vluchteling en van de 3e internationale conferentie voor vrouwenopvang. Femke Halsema is op 25 juni aanwezig bij de Algemene Ledenvergadering om zich kort voor te stellen.

Het afscheid van Heleen Dupuis vindt plaats op 19 november a.s., aansluitend aan de ALV in Groot Warnsborn.

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen