Nieuws

Femke Halsema nieuwe voorzitter VGN

25 juni 2015

Femke Halsema is vanaf 19 november 2015 de nieuwe voorzitter van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). De leden van de VGN hebben tijdens de Algemene Ledenvergadering van 25 juni enthousiast ingestemd met haar voordracht.

Femke Halsema is erg gemotiveerd om voor de VGN aan de slag te gaan: ‘De leden van de VGN bieden zorg aan mensen met een beperking zodat zij zo volwaardig mogelijk kunnen meedoen in onze samenleving. Heel graag wil ik mijn kennis en ervaring aanwenden om juist hen vooruit te helpen. Dat een deel van de zorg nu ook bij de gemeenten ligt, biedt goede kansen om de hulp aan mensen met een beperking te verbeteren. Die wil ik graag samen met de VGN-leden grijpen’.

Het VGN-bestuur is verheugd Femke Halsema te kunnen voordragen. Jan van Hoek, vice-voorzitter, over de voordracht: ‘Met Femke Halsema verwachten we dat de VGN een voorzitter krijgt die bestuurlijke ervaring, inzicht in politieke verhoudingen en verbindend vermogen met zich meebrengt. Daarnaast kan zij, met haar kennis over emancipatie en samenleving, samen met de leden werken aan de veranderingen en vernieuwingen die de komende jaren van groot belang zijn voor de gehandicaptenzorg.’

Femke Halsema werkt sinds haar politieke carrière als auteur, televisiemaker en producent.  Als bijzonder hoogleraar was zij de afgelopen jaren verbonden aan de Universiteiten van Tilburg en Utrecht. Op verzoek van de regering leidde zij twee onderzoekscommissies naar de staat van de semipublieke sector en tot woensdag jl. leidde zij de commissie die onderzoek doet naar de financiële perikelen van de Universiteit van Amsterdam.

Daarnaast bekleedt zij diverse bestuursfuncties. Zo is zij voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Weekbladpers Groep, van het bestuur van Stichting Vluchteling en van de 3e internationale conferentie voor vrouwenopvang.

Heleen Dupuis is sinds 1 november 2009 voorzitter van de VGN. Na twee termijnen van drie jaar neemt zij op 19 november a.s. afscheid als ze tijdens de ALV de voorzittershamer overdraagt aan Femke Halsema.