Nieuws

“Bovenmatig ziekteverzuim” verduidelijkt in meerkostenregelingen corona jeugd en Wmo 2022

16 augustus 2022

De handreiking regeling Meerkosten 2022 Jeugdwet en Wmo is afgelopen maand aangevuld met een beschrijving en instructie (advies) over de berekening van bovenmatig ziekteverzuim.

Coronavirus
Coronavirus

Het ketenbureau i-Sociaal Domein heeft dit op verzoek van de VNG en in overleg met het ministerie van VWS gedaan. Net als in de Wlz wordt nu geadviseerd om het ziekteverzuimpercentage over 2019 als referentie te gebruiken voor de berekening van de meerkosten. Als bijvoorbeeld het ziekteverzuim in 2022 uitkomt op acht procent (8%) terwijl het ziekteverzuimpercentage in 2019 zes procent (6%) bedroeg, resulteert dit in een bovenmatig ziekteverzuimpercentage van twee (2%). Dit percentage is daarmee de basis voor de berekening van de in te dienen meerkosten als dat heeft geleid tot extra inhuur van personeel. Deze ‘extra inhuur’ kan extern ingehuurd en/of eigen personeel betreffen.

Voor meer informatie, zie paragraaf 3.1 sub f. inclusief voetnoten 3, 4 en 5 van de handreiking regeling Meerkosten 2022 Jeugdwet en Wmo.

Renate Reusch
Wil je meer weten?
Neem contact op met Renate Reusch

Deze pagina is een onderdeel van: