Nieuws

BPM-maatregel kabinet dupeert gehandicapten

13 november 2018

De VGN overhandigde op dinsdagmiddag 13 november, als lid van een delegatie van betrokkenen in het zorgvervoer, een petitie voor het behoud van de BPM-teruggave voor het taxi- en zorgvervoer. Om de overstap naar elektrisch taxivervoer te stimuleren en te versnellen, heeft het kabinet voorgesteld om de BPM-teruggave voor dit vervoer af te schaffen. De sociale partners en belangenorganisaties benadrukken dat deze maatregel leidt tot een kostenstijging van bijna 14% in het zorgvervoer. Dit gaat ten koste van kwetsbare groepen die voor hun mobiliteit afhankelijk zijn van dit vervoer.

De VGN wil deze ontwikkeling een halt toeroepen samen met FNV Taxi, CNV, Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), Ieder(in), RAI, SFT en AIM. Het manifest is ondertekend door enkele honderden werknemers, cliënten, ondernemers en belangenbehartigers. Het zorgvervoer staat al jaren onder druk en zal hierdoor nog verder onder druk komen te staan. Het gevolg: een verslechtering en verschraling van zorgvervoer.

Geen alternatieven 

Hoewel de sector voorstander is van elektrisch vervoer, moet een versnelde introductie wel realistisch en betaalbaar zijn. Omdat het zorgvervoer minder dan 2% van het totaal aantal bestelbussen vormt, staan fabrikanten niet te springen om een versnelde introductie van elektrische rolstoelbussen. Vanwege het gewicht van deze rolstoelbussen moeten chauffeurs bovendien in het bezit zijn van groot rijbewijs C in plaats van het B-rijbewijs. ‘Er zijn op dit moment gewoon te weinig betaalbare en bruikbare alternatieven voorhanden’, aldus Hubert Andela, directeur Koninklijk Nederlands Vervoer . ‘Het VN-verdrag Handicap benadrukt dat iedereen recht heeft op het gebruik van publiek vervoer. Maar door de BPM-teruggave af te schaffen, wordt het tegenovergestelde bereikt.’

Over de BPM-teruggave

Ondernemers in het taxi- en zorgvervoer krijgen bij de aanschaf van voertuigen, taxi’s en bijvoorbeeld rolstoelbussen de belasting voor personenauto’s en motorvoertuigen (BPM) die zij betalen terug. Ook ondernemers in het OV, ambulancevervoer, vrijwilligersorganisaties en organisaties met zakelijke bestelbussen krijgen BPM-teruggave. Het kabinet wil alleen voor het taxi- en zorgvervoer de BPM-teruggave afschaffen. In Nederland zijn er 18.000 zorgvervoerbussen op een totaal van 820.000 bestelbussen.

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven

Deze pagina is een onderdeel van: