Nieuws

Hogere vervoerstarieven nodig door BPM-maatregel 2020

28 november 2019

Het kabinet schaft de BPM-teruggave voor het taxi- en zorgvervoer per 2020 af. Deze maatregel leidt voor de gehandicaptenzorg tot hogere kosten voor vervoer naar bijvoorbeeld dagbesteding. De VGN heeft de NZa gevraagd om aanbieders hiervoor via hogere tarieven in de Wlz te compenseren en vraagt de VNG de noodzaak tot verhoging van het vervoerstarief in het sociaal domein onder de aandacht te brengen van gemeenten.

taxivervoer

Hogere prijzen

Ondernemers in het taxi- en zorgvervoer krijgen nu bij de aanschaf van voertuigen, bijvoorbeeld rolstoelbussen, de belasting (BPM) die zij betalen terug. Omdat het kabinet de overstap naar elektrisch vervoer wil stimuleren en versnellen, treft het een maatregel waardoor andere vervoersmiddelen duurder worden.

Het tempo waarin de kosten oplopen, hangt af van de snelheid waarmee de vervoerders de (rolstoel)taxibussen vervangen. Het lijkt niet reëel te veronderstellen dat vervoerders op korte termijn over zullen stappen op elektrische voertuigen. Onder meer omdat op dit moment nog onvoldoende betaalbare alternatieven voor handen zijn. Zo zijn de meeste beschikbare elektrische rolstoelbussen op dit moment  

·        zeer beperkt in actieradius,  

·        te zwaar - meer dan 3500 kg - voor chauffeurs met een gewoon rijbewijs,  

·        kleiner; ze tellen een zitplaats minder.  

Het Koninklijk Nederlands Vervoer heeft becijferd dat afschaffing van de BPM-teruggave voor het zorgvervoer een kostenstijging van 13,9% tot gevolg heeft. Vervoerders zullen de kostenstijging door willen berekenen in de vervoerscontracten met aanbieders.  

Ambitie versus praktijk

Vergroening van het wagenpark is een mooie ambitie. Rijden op fossiele brandstoffen heeft de langste tijd gehad. Echter, totdat elektrisch rijden echt een goed alternatief is, moeten aanbieders via de tarieven in staat worden gesteld om beschikbare vervoersmiddelen te betalen. Daarom heeft de VGN de NZa gevraagd bij de vaststelling van tarieven rekening te houden met de hogere vervoerskosten door afschaffing van de BPM-teruggave. Ook vraagt de VGN aan de VNG de noodzaak tot verhoging van het vervoerstarief in het sociaal domein onder de aandacht te brengen van gemeenten.

Renate Reusch
Wil je meer weten?
Neem contact op met Renate Reusch

Deze pagina is een onderdeel van: