Nieuws

Modelbestek voor inkoop zorgvervoer

17 februari 2017

Ondernemersorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer voor taxi- en zorgvervoer (KNV-taxi), heeft samen met de cliëntenbelangenorganisaties Ieder(in) en ANBO de handen ineengeslagen om de uitholling van de kwaliteit binnen het zorgvervoer een halt toe te roepen. In het zorgvervoer vindt een ware kaalslag plaats. Voornaamste oorzaak is het aanbesteden tegen bodemprijzen, met grote gevolgen voor zowel zorgcliënten als vervoerders. 

taxivervoer

Verder is de contracttermijn van doorgaans twee jaar te kort om kwaliteit op niveau te houden en te investeren in duurzaamheid.

Om het tij te keren, stelden de partijen gezamenlijk een modelbestek (bijlagen) op, dat scherpere eisen stelt aan kwaliteit bij de inkoop van zorgvervoer. Op 15 februari jl. is het modelbestek overhandigd aan VNG-bestuurslid en wethouder Mariette van Leeuwen. VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) is de grootste opdrachtgever van  ‘speciaal vervoer’,  ook wel doelgroepenvervoer genoemd. Het onafhankelijk kennisplatform CROW neemt het beheer en de verdere doorontwikkeling van het modelbestek op zich.
VNG heeft aangegeven het modelbestek op haar website te plaatsen en onder de aandacht van de gemeenten te brengen.

Verslechtering zorg cliënten en talloze faillissementen

De afgelopen jaren is door gemeenten en zorginstellingen tot op het bot bezuinigd op speciaal vervoer en steeds vaker werd ingekocht onder de kostprijs. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) luidde onlangs de noodklok over de irreële normbedragen die sinds 2013 gelden en de gevolgen hiervan voor dagbesteding en vervoer voor de client.

Voor de zorgvervoerders betekende de bezuinigingen en de veel te sterke focus op lage inkoopprijzen bij gemeenten de afgelopen drie jaar het faillissement van 136 (familie)bedrijven en de beëindiging van 4.512 dienstverbanden. 
Naleving van het modelbestek kan er aan bijdragen een einde te maken aan de verschillende problematische situaties bij de dagbesteding en vervoer bij clienten, zorgaanbieders en vervoerders. Daarbij geeft het uitvoering aan de uitgangspunten zoals geformuleerd in de AMVB voor de WMO.

Deze pagina is een onderdeel van: