Nieuws

Brief minister Blok over effecten vergrijzing woningmarkt

14 juni 2013

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft op 6 juni een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de effecten van de vergrijzing voor de woningmarkt. Hoewel de aandacht met name uitgaat naar de ouderenzorg, is deze brief ook voor de gehandicaptensector van belang. Extramuraliseren, herbestemmen van vastgoed, het woningwaarderingsysteem, het zijn allemaal onderwerpen die ook in onze sector relevant zijn. Recent hebben we er twee ledenbijeenkomsten aan gewijd.

Het Kenniscentrum Wonen en Zorg (KCWZ) heeft een goede samenvatting geschreven. Via deze link komt u bij deze samenvatting. Kern:

  • lokaal maatwerk is nodig;
  • geen nieuwbouw, maar verbouw en het creëren van zorgsteunpunten en het inrichten van woonservicegebieden zijn de acties die nodig zijn.
  • Volgens de minister moeten corporaties en gemeenten in prestatieafspraken op basis van een vastgestelde woonvisie van gemeenten de opgave aanpakken. Maar ook ouderen, zorg- en welzijnaanbieders en marktpartijen moeten met gemeenten en woningcorporaties gezamenlijk opereren.

 In de bijlage treft u de brief van de minister aan.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: