Nieuws

Brief van minister EZK over de informatieplicht energiebesparende maatregelen

23 mei 2019

Eerder berichtte de VGN u over de informatieplicht per juli 2019. Er blijven onduidelijkheden en de minister heeft nu ook een informerende brief gestuurd.

brandende lamp

De informatieplicht is wettelijk bepaald. Recent heeft hierover ook in de Staatscourant een publicatie gestaan. Als u echter EED-plichtig bent (u moet dan de tweede energie-audit in december aanleveren), dan kunt u de informatieplicht van juli ook in december aanleveren in combinatie met de energie-audit. Dat geeft een half jaar ‘lucht’.

De VGN, ActiZ en GGZ-Nederland komen eind juni met een eenvoudige tool (een Excel-bestand) om veel energiemaatregelen in beeld te brengen. Het liefst zagen we dat u dat bestand in het e-loket van de RVO zou kunnen inpluggen. Dit lijkt echter niet mogelijk. Daarom blijft ons advies (zoals ook in onze eerdere berichten): ga zelf in overleg met het bevoegd gezag over de aanlevering van de gevraagde gegevens. Wellicht is de informatie uit het Excel-bestand al voldoende om het bevoegd gezag te informeren. Het bevoegd gezag heeft dan prima inzicht in de stand van zaken in uw organisatie (rond energie en duurzaamheid) en u informeert tenminste wel uw bevoegd gezag.

De berichten vanuit EZK/RVO voegen we als bijlage toe.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: