Nieuws

Voorlichtingsbijeenkomsten over de informatieplicht voor energiebesparende maatregelen

22 november 2018

De VGN is met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in gesprek over een versoepeling van de informatieplicht per juli 2019. We informeerden u daarover op 2 november met onze brief (samen met de andere zorgbranches) aan de Tweede Kamer. Dit gesprek lijkt momenteel enige opening te bieden. Maar ook attenderen we u op de voorlichtingsbijeenkomsten over deze materie die het ministerie in deze periode geeft. Zorgorganisaties krijgen er op de een of andere wijze wel mee te maken. Deze bijeenkomsten kunnen helpen bij de voorbereiding.

Het ministerie van EZK en de RVO stuurden ons het volgende bericht:

Graag nodigen wij u uit voor de tweede bijeenkomst over de informatieplicht energiebesparing voor brancheorganisaties. Deze bijeenkomst zal op woensdag 5 december 2018 plaatsvinden in cursus- en vergadercentrum Domstad te Utrecht. Het programma van de bijeenkomst is als volgt: 

Programma voorlichtingsbijeenkomst 5 december 2018 op hoofdlijnen

9.30 uur:         Inloop
10.00 uur:       Welkom en start bijeenkomst
10.00 uur:       Ontwikkelingen rondom de wetgevingstrajecten 
11.00 uur:       1e ronde subsessies (keuze uit drie onderwerpen)
12.00 uur:       Lunch
12.30 uur:       2e ronde subsessies (keuze uit drie onderwerpen)
13.30 uur:       Netwerkborrel

In zowel de eerste als tweede ronde van de subsessies komen drie onderwerpen aan de orde (zie hieronder). Het is daarom belangrijk dat u bij uw aanmelding aangeeft welke twee subsessies u wilt bijwonen.

  1. Actualisatie Erkende Maatregellijsten: wat is gedaan met de reacties uit de consultatie door EZK, InfoMil en RVO.nl
  2. Rapportagesysteem: hoe wordt eLoket ingericht door RVO.nl
  3. Voorlichting bedrijven en instellingen: wat wordt door wie ontwikkeld en uitgevoerd door VNO-NCW en RVO.nl

Aanmelden voor de bijeenkomst en de subsessies doet u via deze webpagina. Graag voor vrijdag 30 november 2018. 

Graag attenderen wij u ook op de volgende bijeenkomsten en verzoeken u deze met uw achterban te delen:

Op 11 december 2018 organiseert EZK samen met RVO.nl en InfoMil een webinar over de informatieplicht energiebesparing van 19:00 tot 20:00 uur. U kunt zich hiervoor hier aanmelden.

Op 31 januari 2019 tijdens het EZK-evenement Partners in energie-uitdagingen, voor bedrijven en instellingen die werk maken van energiebesparing en duurzame energieopwekking, zal de informatieplicht ook op de agenda staan.

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij uw contactpersoon bij RVO.nl. Het overzicht met contactpersonen vindt u als bijlage bij dit bericht. Namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Stef Strik en Frerik van de Pas

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: