Nieuws

Brief van SVB over trekkingsrechten PGB wekt ergernis

04 september 2014

PGB-budgethouders krijgen momenteel van de SVB (Sociale Verzekeringsbank) een brief waarin wordt aangegeven dat ze een kopie van de zorgovereenkomst (inclusief tarief) per 2015 moeten opsturen naar de SVB. Als de SVB deze gegevens niet tijdig heeft, kan de tijdige betaling vanaf 2015 aan de zorgverlener niet worden gegarandeerd. Veel budgethouders vragen nu aan de zorgverlener (de instelling) om deze contracten. Maar de tarieven en contracten zijn er helemaal nog niet. We krijgen hier bij de VGN momenteel veel vragen over. 

pgbvaardig

Het Zorginstituut (voorheen CVZ) schrijft in z'n Informatiebulletin (juli 2014): "De SVB mag volgend jaar alleen betalingen doen aan zorgverleners als er een goedgekeurde zorgovereenkomst is. De SVB zal daarom dit jaar alle zorgovereenkomsten van de budgethouders registreren. U krijgt daarom binnenkort een brief van de SVB of van uw zorgkantoor met het verzoek om uw zorgovereenkomsten op te sturen. Om uw zorgverleners na 1 januari 2015 te kunnen blijven betalen, is het belangrijk dat u de zorgovereenkomsten tijdig instuurt". Inmiddels is de SVB deze operatie gestart. Voor zover wij momenteel kunnen overzien, betreft het dan budgethouders die nu recht hebben op PGB en volgend jaar op grond van de Wmo of Jeugdwet (de gemeente). Inmiddels komen de eerste signalen binnen dat ook de Zorgkantoren vergelijkbare informatie gaan opvragen ten behoeve van het trekkingsrecht (ook naar de SVB) van cliënten die PGB ontvangen in het kader van de Wlz of versmalde AWBZ. Het blijkt een grote administratieve operatie, waarmee de cliënten zich bij de instelling melden. We krijgen momenteel veel vragen hierover binnen:

 • Welke gegevens heeft de SVB nodig die in de overeenkomst moeten staan? Waarom zo vroeg? We hebben met de cliënt voor de doorlopende overeenkomst nog geen tarief voor 2015 afgesproken of een nieuw contract (volume en tarief) gesloten.
 • Waarom een nieuw format van de overeenkomst? Kunnen we een kopie van het huidige contract gebruiken en later komen met het nieuwe tarief?
 • We weten zelfs niet eens of we überhaupt een contract kunnen sluiten.
 • Vragen de Zorgkantoren ook andere informatie ten behoeve van Wlz-cliënten, dan de SVB vraagt ten behoeve van Wmo-cliënten?
 • Wat is de juridische status van die overeenkomst en wat als de cliënt zijn verplichtingen straks niet kan nakomen? Hoe en door wie moet dan de overeenkomst worden beëindigd?

 

De VGN is niet eerder betrokken, omdat de PGB houder zelf aan zet is. We hebben na signalen van leden vanuit de VGN nu eerst contact gelegd met de SVB. We melden alvast het volgende:

 • De SVB moet straks als verantwoordelijke voor de betalingen een geldige overeenkomst hebben om de declaraties tijdig te kunnen betalen. Als er in december zo'n 150.000 contracten binnenkomen, loopt hun administratie volledig vast.
 • De SVB voegt een (overigens niet verplicht) model zorgovereenkomst bij de brief aan de budgethouder. Dat zal ongetwijfeld de administratie bij de SVB vergemakkelijken, maar het legt de lastendruk sterk bij de zorgaanbieder (onze instellingen zullen toch veel voor onze cliënten moeten invullen). Ook is de systematiek anders omdat veel aanbieders werken met het VGN model (een zorgovereenkomst met algemene voorwaarden).
 • We vragen ons af of een kopie van de nu vigerende doorlopende overeenkomst niet voldoende is (met de mogelijkheid om tzt via een appendix het dan af te spreken tarief door te geven).
 • De in de brief genoemde deadline is niet hard (het staat er wel, maar er zal minimaal 2x een rappèl volgen). Het gaat erom dat de SVB haar administratie tijdig op orde moet hebben (om tijdige betaling te kunnen garanderen).
 • Voor instellingen met 30 - 50 PGB-cliënten zal het allemaal nog wel te plooien zijn, maar we hebben inmiddels ook instellingen gesproken waar het over meer dan 300 cliënten gaat. Daar kan het administratieve probleem erg groot worden. Inmiddels is het probleem ook aangekaart bij ons Meldpunt-HLZ. We zullen het bureaucratische aspect van deze casus zeker met het departement bespreken.
 • We bestuderen zelf nog een aantal juridische aspecten. Bijvoorbeeld: wat zijn de consequenties als u nu volume- en tariefafspraken maakt en de cliënt kan niet aan de financiële verplichtingen voldoen? Of wat zijn de consequenties als de zorgovereenkomst wordt afgekeurd? Hoe verhoudt zich dit tot het VGN model Algemene Voorwaarden?

 

Het gesprek tussen de VGN en de SVB wordt binnenkort voortgezet. We houden u op de hoogte.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: