Nieuws

Vervolg over PGB-trekkingsrecht: rol zorgkantoren

07 oktober 2014

In twee eerdere artikelen (op 4 september en 15 september) informeerden we u over de acties van de SVB met betrekking tot het trekkingsrecht PGB (per 2015). Kern was: budgethouders moeten deze maanden de contracten met tarieven voor 2015 aanleveren, hoewel de tarieven nog niet bekend zijn. Veel administratie hieromtrent komt praktisch gezien bij de zorgaanbieder te liggen. Dit hebben wij ook aangekaart bij betrokken partijen. In het nu voorliggende artikel informeren we u over de rol van de zorgkantoren bij het trekkingsrecht.

pgbvaardig

Het zorgkantoor vraagt budgethouders die in 2015 hun PGB vanuit de Wlz krijgen om een kopie van de huidige zorgovereenkomst én om een zorgbeschrijving. Doel van deze toevoeging: tot nu toe wordt na controle achteraf door het zorgkantoor vastgesteld of het PGB terecht is toegekend. Dan blijkt in de praktijk nog al eens dat de cliënt geen zorg volgens de pgb regels heeft ingekocht.  Dit leidt vaak tot verplichte terugbetaling met alle nare gevolgen vandien. Dit kan volgens VWS en de zorgkantoren grotendeels voorkomen worden door een eerste controle vooraf op de zorginkoop. Daarvoor dient de zorgbeschrijving en de motivatie daarbij. Per Saldo staat hier positief tegenover. De maximale tarieven 2015 staan nog niet vast, maar het ligt in de lijn der verwachting dat die zullen liggen op het niveau van 2014. Echter, de Ministeriële Regeling waarin de veranderingen vermeld staan, is er nog niet. Binnenkort geeft het Zorginstituut een Informatiebulletin uit met de voorgenomen wijzigingen voor de budgethouders. We verwachten dat er dan ook meer duidelijkheid komt. Zodra het bulletin verschijnt, zullen we u opnieuw berichten.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: