Nieuws

Brief VGN Eerste Kamer over wetsvoorstel forensische zorg

05 maart 2013

De vaste commissie voor Veiligheid van Justitie (V&J) begint op 5 maart met de voorbereiding van het wetsvoorstel forensische zorg. In onze brief van 28 februari 2013 (bijlage) hebben wij onze punten waarover we vragen hebben en ons zorgen maken naar voren gebracht. Zie voor de voorgeschiedenis ook  ook onze brief van 21 oktober 2010  (bijlage). 

In onze brief  hebben we onder andere de volgende vragen gesteld en/of als knelpunt benoemd:

  • het gebrek aan waarborgen voor de noodzakelijke zorgcontinuiteit tussen de forensische zorg en de reguliere AWBZ en in de toekomst de Wmo;
  • de vergaande bevoegdheden van de minister;
  • te verduidelijken de criteria voor de bijzondere aanwijzing;
  • te waarborgen invloed parlement bij uitwerking wet in Besluit Forensische Zorg (AMvB).

Indien u vragen heeft over dit onderwerp kunt u hiervoor terecht bij uw contactpersoon mevrouw mr T. (Tineke) H.C. Donga-Freling, tdonga@vgn.nl of 030-27 39 624.

Deze pagina is een onderdeel van: