Nieuws

FAQ: contractering door gemeentes onder Wmo

13 augustus 2013

De VGN heeft een overzicht gemaakt van vijf veelgestelde vragen (FAQ) van aanbieders van gehandicaptenzorg over de contractering door gemeenten in het kader van de Wmo.  

De volgende vijf vragen komen aan bod:

  • Hoe werken gemeenten samen (juridische vormen)?
  • Hoe werken gemeenten samen op het gebied van de Wmo (voorbeelden van beleid, uitvoering en inkoop)?
  • Hoe sluit je contracten voor doelgroepen buiten eigen regio?
  • In hoeverre is het ook de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder om de gemeente erop te wijzen, wanneer ze mogelijk ten onrechte kiezen voor de vorm ‘subsidie’ ten opzichte van aanbesteden?
  • Kan in een Joint Venture met gemeenten het aanbesteden omzeild worden?

De  Wmo is een 'lopend dossier'. Dit betekent dat de antwoorden in de FAQ (juli 2013) geactualiseerd zullen worden indien nieuwe ontwikkelingen daar aanleiding toe geven.

Indien u vragen heeft over dit document  kunt u hiervoor terecht bij mevrouw mr T. (Tineke) Donga-Freling, tdonga@vgn.nl of 030-27 39 624.